Shëndeti në radhë të parë

Kujdesi për pacientin

Diagnostifikimi i cilësisë tek Laboratori Genius është pjesë e shërbimeve të përgjithshme të ofruara për klientët tanë

Për të siguruar shërbime të pacientëve, Genius:

• Vepron sipas një standardi të përbashkët të shërbimit të klientit në të gjithë qendrat e saj të laboratorëve ne Shqiperi;

• Monitoron nivelin e shërbimit permes anketimeve te ndryshme;

• Operon një kanal të vetëm multi-line informativ;

• Siguron dërgimin automatik të rezultateve të testimit me e-mail;

Ne do të jemi të lumtur të njohim dëshirat dhe komentet tuaja, na shkruani: info@geniuslab.al