Oferta/ Paketa - Femra

Oferta/ Paketa - Femra

Laboratori GENIUS propozon një mundësi të gjerë kontrolli të personalizuar sipas nevojave të secilit pacient.

Çdo kontroll është një përmbledhje e plotë dhe e hollësishme që përfaqëson potencialin më të madh të diagnostikimit, të kontrollit të mirëqenies dhe parandalimit të sëmundjeve. Check-up tona janë konceptuar në mënyrë që të ofrojmë njohjen e gjendjes shëndetësore të pacientit duke përdorur një protokoll të cilësisë së lartë. Specialistë te njohur me përvojë shumë vjecare dhe pajisje të sofistikuara dhe moderne, sigurojnë kontroll të nivelit të lartë kliniko-diagnostike. Pas përfundimit të të gjitha analizave do të dorëzohet një përmbledhje e saktë e gjendjes së përgjithshme të shëndetit. Parandalimi dhe kontrolli janë mënyra më e mirë për një shëndet të sigurt, për këtë ne kemi krijuar disa paketa të menduara posaçërisht për femrat

CHECK UP BAZË

 • Ekzaminimi i gjakut komplet
 • Ekzaminimi i urinës komplet
 • Test imunokimi ( Feçe Gjaku okult )
 • Sedimenti
 • Glicemia
 • Kolesteroli
 • Trigliceridet
 • Lipoproteinat HDL
 • Liporoteinat LDL
 • Lipoproteina VLDL
 • Raporti LDL/HDL
 • Kalcium
 • ALT (SGPT )
 • AST (SGPT)
 • Bilirubina direkte ( DBIL)
 • Bilirubina indirekte (IBIL)
 • Kreatinina
 • Ura ( Azotemia )
 • Acid Urik

4000L 2500L
 • Vizitë përfundimtare me mjekun dhe dhënia e pergjigjes së analizave.

CHECK UP TOTAL

 • Gjak Komplet + Formule
 • Eritrosediment
 • Glicemia
 • Kreatinemi
 • Urea (Azotemia)
 • Transaminazat: ALT, AST
 • Bilirubina Totale, Direkte, Indirekte
 • Cholesterol, HDL, LDL, VLDL
 • Ratio Cholesterol/HDL
 • Triglicerid
 • Calcium
 • Strisho Vaginale
 • Urine Komplet
 • Ferrritin
 • Vitamina D3
 • TSH
 • CA15-3
 • CA125
 • Pap Test

17900L 12800L
 • Vizitë përfundimtare me mjekun dhe dhënia e pergjigjes së analizave.

PAKETA E MONITORIMIT TË DIABETIT

 • Glukoza
 • HbA1C
 • Insulina (INS)
 • C-PEPTIDE
 • Urea
 • Kreatinina
 • Mikroalbumina

6800L 4000L
 • Vizitë me mjekun dhe dhënia e pergjigjes së analizave

KONTROLLI I YNDYRNAVE

 • Kolesterol
 • Trigliceridet
 • Lipoproteinat me densitet të lartë (HDL)
 • Lipoproteinat me densitet të ulët ( LDL )
 • Lipoproteinat me densitet shumë të ulët (VLDL)
 • Fosfolipidet
 • Apolipoproteina B
 • Apo A-1 Lipoprotein
 • Lipoproteina A LP (a)

9200L 6000L
 • Vizitë përfundimtare me mjekun dhe dhënia e pergjigjes së analizave.

CHECK UP BAZË

 • Ekzaminimi i gjakut komplet
 • Ekzaminimi i urinës komplet
 • Test imunokimi ( Feçe Gjaku okult )
 • Sedimenti
 • Glicemia
 • Kolesteroli
 • Trigliceridet
 • Lipoproteinat HDL
 • Liporoteinat LDL
 • Lipoproteina VLDL
 • Raporti LDL/HDL
 • Kalcium
 • ALT (SGPT )
 • AST (SGPT)
 • Bilirubina direkte ( DBIL)
 • Bilirubina indirekte (IBIL)
 • Kreatinina
 • Ura ( Azotemia )
 • Acid Urik

4000L 2500L
 • Vizitë përfundimtare me mjekun dhe dhënia e pergjigjes së analizave.

CHECK UP TOTAL

 • Gjak Komplet + Formule
 • Eritrosediment
 • Glicemia
 • Kreatinemi
 • Urea (Azotemia)
 • Transaminazat: ALT, AST
 • Bilirubina Totale, Direkte, Indirekte
 • Cholesterol, HDL, LDL, VLDL
 • Ratio Cholesterol/HDL
 • Triglicerid
 • Calcium
 • Strisho Vaginale
 • Urine Komplet
 • Ferrritin
 • Vitamina D3
 • TSH
 • CA15-3
 • CA125
 • Pap Test

17900L 12800L
 • Vizitë përfundimtare me mjekun dhe dhënia e pergjigjes së analizave.

PAKETA E MONITORIMIT TË DIABETIT

 • Glukoza
 • HbA1C
 • Insulina (INS)
 • C-PEPTIDE
 • Urea
 • Kreatinina
 • Mikroalbumina

6800L 4000L
 • Vizitë me mjekun dhe dhënia e pergjigjes së analizave

KONTROLLI I YNDYRNAVE

 • Kolesterol
 • Trigliceridet
 • Lipoproteinat me densitet të lartë (HDL)
 • Lipoproteinat me densitet të ulët ( LDL )
 • Lipoproteinat me densitet shumë të ulët (VLDL)
 • Fosfolipidet
 • Apolipoproteina B
 • Apo A-1 Lipoprotein
 • Lipoproteina A LP (a)

9200L 6000L
 • Vizitë përfundimtare me mjekun dhe dhënia e pergjigjes së analizave.

PAKETA REUMATOLOGJIKE

 • Gjak Komplet
 • Faktor Reumatoid
 • Fibrinogjen
 • Vizitë Reumatologu

4400L 2200L
 • Vizitë përfundimtare me mjekun dhe dhënia e pergjigjes së analizave.

CHECK-UP TIROIDE (E PLOTË)

 • Check up Tiroide (e plotë)
 • TSH
 • FT4 ose T4
 • FT3 ose T3
 • Eko Tiroidesh + Vizitë me Endokrinologun

7500L 5800L
 • Vizitë me mjekun Endokrinolog dhe dhënia e pergjigjes së analizave

CHECK-UP TIROIDE ( BAZË )

4500L 2900L
 • Vizitë përfundimtare me mjekun dhe dhënia e pergjigjes së analizave.

CHECK-UP MENOPAUSA

 • Gjak Komplet + Formule
 • Eritrosediment
 • Glicemia
 • Kreatinemi
 • Azotemia (Urea)
 • Transaminazat ALT AST
 • Bilirubina Totale + Direkte + Totale
 • Cholesterol, HDL, LDL,VLDL
 • Ratio
 • Cholesterol/HDL
 • Triglicerid
 • PCR
 • Kalcium
 • Urine Komplet
 • Pap Test
 • Eko Gjiri
 • Eko Gjinekologjike

17600L 12400L
 • Vizitë përfundimtare me mjekun dhe dhënia e pergjigjes së analizave

PAKETA BAZË E VITAMINAVE

 • Vitamina B12
 • Acidi Folik ( Vitamina B9 )
 • Vitamina D ( 25-OH-VD )
 • Kalcium total ( CA )
 • Magnezi ( Mg )
 • Fosfori ( Ph)

7500L 4900L
 • Vizitë me mjekun dhe dhënia e pergjigjes së analizave

CHECK-UP GJINEKOLOGJIKE

 • Gjak Komplet + Formule
 • Eritrosediment
 • Glicemia
 • Kreatinemi
 • Azotemia (Urea) Transaminazat ALT
 • AST
 • Bilirubina Totale + Direkte + Totale
 • Cholesterol , HDL, LDL,VLDL
 • Ratio
 • Cholesterol/HDL
 • Triglicerid
 • Urine Komplet
 • Pap Test
 • Sekrecion Vaginal (koke + candida)
 • Eko Gjinekologjike

13000L 9100L
 • Vizitë përfundimtare me mjekun dhe dhënia e pergjigjes së analizave.

PAKETA E PLOTË E VITAMINAVE

 • Vitamin A
 • Vitamin B2
 • Vitamin B6
 • FA Acid Folik
 • Vitamin C
 • 25-OH-Vitamin D
 • Vitamin E
 • Kalcium
 • Magnezium
 • Phospor
 • Selenium ( Serum )
 • VB12 Vitamin B12

31300L 21000L
 • Vizitë përfundimtare me mjekun dhe dhënia e pergjigjes së analizave

CHECK-UP KARDIOLOGJI

 • Cholesterol
 • Triglicerid
 • Cholesterol Total, HDL, LDL, VLDL
 • Ratio
 • Cholesterol/HDL
 • Elektrolitet: Calcium + Magnez + Forfor + Natrium + Klor + Kalium
 • Nivel PT
 • TSH
 • HBA1C
 • LDH
 • PCR
 • CPK
 • Acid urik

9700L 6700L
 • Vizitë përfundimtare me mjekun dhe dhënia e pergjigjes së analizave.

PAKETA REUMATOLOGJIKE

 • Gjak Komplet
 • Faktor Reumatoid
 • Fibrinogjen
 • Vizitë Reumatologu

4400L 2200L
 • Vizitë përfundimtare me mjekun dhe dhënia e pergjigjes së analizave.

CHECK-UP TIROIDE (E PLOTË)

 • Check up Tiroide (e plotë)
 • TSH
 • FT4 ose T4
 • FT3 ose T3
 • Eko Tiroidesh + Vizitë me Endokrinologun

7500L 5800L
 • Vizitë me mjekun Endokrinolog dhe dhënia e pergjigjes së analizave

CHECK-UP TIROIDE ( BAZË )

4500L 2900L
 • Vizitë përfundimtare me mjekun dhe dhënia e pergjigjes së analizave.

CHECK-UP MENOPAUSA

 • Gjak Komplet + Formule
 • Eritrosediment
 • Glicemia
 • Kreatinemi
 • Azotemia (Urea)
 • Transaminazat ALT AST
 • Bilirubina Totale + Direkte + Totale
 • Cholesterol, HDL, LDL,VLDL
 • Ratio
 • Cholesterol/HDL
 • Triglicerid
 • PCR
 • Kalcium
 • Urine Komplet
 • Pap Test
 • Eko Gjiri
 • Eko Gjinekologjike

17600L 12400L
 • Vizitë përfundimtare me mjekun dhe dhënia e pergjigjes së analizave

PAKETA BAZË E VITAMINAVE

 • Vitamina B12
 • Acidi Folik ( Vitamina B9 )
 • Vitamina D ( 25-OH-VD )
 • Kalcium total ( CA )
 • Magnezi ( Mg )
 • Fosfori ( Ph)

7500L 4900L
 • Vizitë me mjekun dhe dhënia e pergjigjes së analizave

CHECK-UP GJINEKOLOGJIKE

 • Gjak Komplet + Formule
 • Eritrosediment
 • Glicemia
 • Kreatinemi
 • Azotemia (Urea) Transaminazat ALT
 • AST
 • Bilirubina Totale + Direkte + Totale
 • Cholesterol , HDL, LDL,VLDL
 • Ratio
 • Cholesterol/HDL
 • Triglicerid
 • Urine Komplet
 • Pap Test
 • Sekrecion Vaginal (koke + candida)
 • Eko Gjinekologjike

13000L 9100L
 • Vizitë përfundimtare me mjekun dhe dhënia e pergjigjes së analizave.

PAKETA E PLOTË E VITAMINAVE

 • Vitamin A
 • Vitamin B2
 • Vitamin B6
 • FA Acid Folik
 • Vitamin C
 • 25-OH-Vitamin D
 • Vitamin E
 • Kalcium
 • Magnezium
 • Phospor
 • Selenium ( Serum )
 • VB12 Vitamin B12

31300L 21000L
 • Vizitë përfundimtare me mjekun dhe dhënia e pergjigjes së analizave

CHECK-UP KARDIOLOGJI

 • Cholesterol
 • Triglicerid
 • Cholesterol Total, HDL, LDL, VLDL
 • Ratio
 • Cholesterol/HDL
 • Elektrolitet: Calcium + Magnez + Forfor + Natrium + Klor + Kalium
 • Nivel PT
 • TSH
 • HBA1C
 • LDH
 • PCR
 • CPK
 • Acid urik

9700L 6700L
 • Vizitë përfundimtare me mjekun dhe dhënia e pergjigjes së analizave.

CHECK-UP URULOGJIK

 • Gjak komplet + ERS
 • Total PSA
 • Azotemi
 • Kreatininë
 • Acid Urik (Uricemi)
 • Vizitë me mjekun Urolog

6200L 3200L
 • Vizitë me mjekun Endokrinolog dhe dhënia e pergjigjes së analizave

PAKETA E KONTROLLIT TË ANEMISË

 • Ekzaminimi i Gjakut komlet
 • Sideremia
 • Aftësia Lidhëse e Hekurit (TIBC)
 • Transferina
 • Transferina e Saturuar
 • Ceruloplasmina
 • Elektroforeza e
 • Hemoglobinës
 • Ferritina
 • Vitamina B12
 • Acidi Folik

13300 L 7600L
 • Vizitë përfundimtare me mjekun dhe dhënia e pergjigjes së analizave

CHECK-UP FERTILITET

 • AMH (Hormoni anti Mullerian)
 • FSH (Hormoni Foliko – Stimulus)
 • LH (Hormoni Luteinizues)
 • PRL (Prolaktina)

10500 L 6500L
 • Vizitë përfundimtare me mjekun dhe dhënia e pergjigjes së analizave.

KONTROLLI I VESHKAVE

 • Ekografi e Aparatit
 • Urinar
 • Urinë komplet
 • Azotemi
 • Gjak komplet
 • Kreatinemi

L 2800L
 • Vizitë përfundimtare me mjekun dhe dhënia e pergjigjes së analizave.

CHECK-UP URULOGJIK

 • Gjak komplet + ERS
 • Total PSA
 • Azotemi
 • Kreatininë
 • Acid Urik (Uricemi)
 • Vizitë me mjekun Urolog

6200L 3200L
 • Vizitë me mjekun Endokrinolog dhe dhënia e pergjigjes së analizave

PAKETA E KONTROLLIT TË ANEMISË

 • Ekzaminimi i Gjakut komlet
 • Sideremia
 • Aftësia Lidhëse e Hekurit (TIBC)
 • Transferina
 • Transferina e Saturuar
 • Ceruloplasmina
 • Elektroforeza e
 • Hemoglobinës
 • Ferritina
 • Vitamina B12
 • Acidi Folik

13300 L 7600L
 • Vizitë përfundimtare me mjekun dhe dhënia e pergjigjes së analizave

CHECK-UP FERTILITET

 • AMH (Hormoni anti Mullerian)
 • FSH (Hormoni Foliko – Stimulus)
 • LH (Hormoni Luteinizues)
 • PRL (Prolaktina)

10500 L 6500L
 • Vizitë përfundimtare me mjekun dhe dhënia e pergjigjes së analizave.

KONTROLLI I VESHKAVE

 • Ekografi e Aparatit
 • Urinar
 • Urinë komplet
 • Azotemi
 • Gjak komplet
 • Kreatinemi

L 2800L
 • Vizitë përfundimtare me mjekun dhe dhënia e pergjigjes së analizave.

PAKETË DIABET + KOLESTEROL

 • Glicemi
 • Glicemi 2h pas buke
 • HbaIC
 • Kolesterol total

L 1000L
 • Vizitë përfundimtare me mjekun dhe dhënia e pergjigjes së analizave.

TESTIMI I ALERGJISË NË LËKURË

21000L
 • Vizitë përfundimtare me mjekun dhe dhënia e pergjigjes së analizave

PAKETË GJINEKOLOGJIKE

 • Pap Test
 • Kolposkopi
 • Konsultë me mjekun Gjinekolog

9.500L 6.500L
 • Vizitë përfundimtare me mjekun dhe dhënia e pergjigjes së analizave

TESTIM MOLEKULAR ALERGOLOGJIK

 • me 295 elementë

26.000L 22.000L
 • Vizitë përfundimtare me mjekun dhe dhënia e pergjigjes së analizave

PAKETË GJINEKOLOGJIKE

 • Pap Test
 • Kolposkopi
 • Konsultë me mjekun Gjinekolog

9.500L 6.500L
 • Vizitë përfundimtare me mjekun dhe dhënia e pergjigjes së analizave

TESTIM MOLEKULAR ALERGOLOGJIK

 • me 295 elementë

26.000L 22.000L
 • Vizitë përfundimtare me mjekun dhe dhënia e pergjigjes së analizave

PAKETË DIABET + KOLESTEROL

 • Glicemi
 • Glicemi 2h pas buke
 • HbaIC
 • Kolesterol total

L 1000L
 • Vizitë përfundimtare me mjekun dhe dhënia e pergjigjes së analizave.

TESTIMI I ALERGJISË NË LËKURË

21000L
 • Vizitë përfundimtare me mjekun dhe dhënia e pergjigjes së analizave

Laboratori GENIUS mbulon TE GJITHA fushat e analizave mjekësore. Me një personel që trajnohet vazhdimisht dhe specialist të fushave përkatëse. Eksperienca mbi 15 vite e shoqëruar me rrjetin laboratorik me 6 pika në Tiranë dhe Kavajë na bëjn të mundur ti japim shërbimin e duhur pacientëve. Bashkpunimini me partner nderkombëtar lider në Europë: Synlab (Gjermani) dhe Altamedica Artemisia (Itali) na bën të mundur të realizojmë gamën më të gjërë të analizave laboratorike. Janë mbi 200 laborator në të gjithë Shqipërinë që iu shërbejmë me përgjegjësi dhe cilësi të lartë në kryerjen e analizave mjekësore.

Kemi Standardet më të larta Europiane të Cilësisë, jemi të Akredituar dhe Certifikuar me:

 • ISO/IEC15189:2012
 • EN ISO 9001:2015
 • Certifikuar nga Reference Institute fur Bioanalytics - Gjermani, për kontrollin e Jashtëm të Cilësisë !

CHECK UP DERMATOLOGJI

 • Gjak Komplet + Formule
 • Transaminazat AST + ALT
 • Bilirubina
 • Totale,Direkte dhe Indirekte
 • Triglicerid
 • LDH
 • TSH
 • IgE totale
 • TPHA
 • VDRL
 • HCV
 • HBsAG

11400L 7900L
 • Vizitë përfundimtare me mjekun dhe dhënia e pergjigjes së analizave.

CHECK UP OSTEOPOROSA

 • Densitometri Kockore
 • Vitaminë D
 • Kalcium

6900L 5000L
 • Vizitë përfundimtare me mjekun dhe dhënia e pergjigjes së analizave.