Misioni dhe Vlerat

Misioni dhe Vlerat

Misioni ynë

Laboratorët tanë u ofrojnë mjekëve informacionin e nevojshëm për kushtet e shëndetit të pacientit duke përdorur metodat cilësore dhe bashkëkohore të diagnostikimit laboratorik.

Ne bëjmë teste laboratorike në dispozicion në mbarë vendin duke kontribuar në përmirësimin e shëndetit publik dhe sistemit të kujdesit shëndetësor në Shqipëri.

Vlerat tona

  • Kujdesi ndaj cdo analize qe kryejme - me double-check për cdo analize të dyshimtë

  • Kujdesi ndaj historikut klinik të pacientit

  • Trajnim i vazhdueshëm i personelit dhe investim ne teknologji të reja

  • Përshtatja ndaj teknologjive të fundit në rritjen e cilësisë

  • Sigurohet mbeshtetja e vazhdueshme ndaj punonjesve dhe liria qe ato kane ne veprimtarine e tyre te perditshme ne laborator.

Çelesi i suksesit tone eshte puna ne grup, integriteti, pasioni per cilesine. Kjo eshte nje pike e rendesishme referimi ne punen tone te perditshme. Ne besojme ne vleren e bashkepunimit dhe te shkembimit te pervojes.