Oferta/ Paketa - Meshkuj

Oferta/ Paketa - Meshkuj

Laboratori GENIUS propozon një mundësi të gjerë kontrolli të personalizuar sipas nevojave të secilit pacient.

Çdo kontroll është një përmbledhje e plotë dhe e hollësishme që përfaqëson potencialin më të madh të diagnostikimit, të kontrollit të mirëqenies dhe parandalimit të sëmundjeve. Check-up tona janë konceptuar në mënyrë që të ofrojmë njohjen e gjendjes shëndetësore të pacientit duke përdorur një protokoll të cilësisë së lartë. Specialistë te njohur me përvojë shumë vjecare dhe pajisje të sofistikuara dhe moderne, sigurojnë kontroll të nivelit të lartë kliniko-diagnostike. Pas përfundimit të të gjitha analizave do të dorëzohet një përmbledhje e saktë e gjendjes së përgjithshme të shëndetit. Parandalimi dhe kontrolli janë mënyra më e mirë për një shëndet të sigurt, për këtë ne kemi krijuar disa paketa të menduara posaçërisht për femrat

CHECK UP BAZË

 • Gjak Komplet + Formule
 • Glicemia
 • Kreatininemia
 • Urea (Azotemia)
 • Transaminazat AST ALT
 • Bilirubina totale,direkte dhe indirekte
 • Cholesterol , HDL, LDL,VLDL
 • Triglicerid
 • Ratio
 • Cholesterol/HDL
 • Urine Komplet

4000L 2500L
 • Vizitë përfundimtare me mjekun dhe dhënia e pergjigjes së analizave.

CHECK UP TOTAL

 • Gjak Komplet + Formule
 • Glicemia
 • Creatininemia
 • Urea (Azotemia)
 • Transaminazat AST ALT
 • Bilirubina totale,direkte dhe indirekte
 • Cholesterol , HDL, LDL,VLDL
 • Triglicerid
 • Ratio
 • Cholesterol/HDL
 • Acid Urik
 • Hba1c
 • TSH
 • GGT
 • Urine Komplet

7300L 4800L
 • Vizitë përfundimtare me mjekun dhe dhënia e pergjigjes së analizave.

PAKETA E MONITORIMIT TË DIABETIT

 • Glukoza
 • HbA1C
 • Insulina (INS)
 • C-PEPTIDE
 • Urea
 • Kreatinina
 • Mikroalbumina

6800L 4000L
 • Vizitë përfundimtare me mjekun dhe dhënia e pergjigjes së analizave.

KONTROLLI I YNDYRNAVE

 • Kolesterol
 • Trigliceridet
 • Lipoproteinat me densitet të lartë (HDL)
 • Lipoproteinat me densitet të ulët ( LDL )
 • Lipoproteinat me densitet shumë të ulët (VLDL)
 • Fosfolipidet
 • Apolipoproteina B
 • Apo A-1 Lipoprotein
 • Lipoproteina A LP (a)

9200L 6000L
 • Vizitë përfundimtare me mjekun dhe dhënia e pergjigjes së analizave.

CHECK UP BAZË

 • Gjak Komplet + Formule
 • Glicemia
 • Kreatininemia
 • Urea (Azotemia)
 • Transaminazat AST ALT
 • Bilirubina totale,direkte dhe indirekte
 • Cholesterol , HDL, LDL,VLDL
 • Triglicerid
 • Ratio
 • Cholesterol/HDL
 • Urine Komplet

4000L 2500L
 • Vizitë përfundimtare me mjekun dhe dhënia e pergjigjes së analizave.

CHECK UP TOTAL

 • Gjak Komplet + Formule
 • Glicemia
 • Creatininemia
 • Urea (Azotemia)
 • Transaminazat AST ALT
 • Bilirubina totale,direkte dhe indirekte
 • Cholesterol , HDL, LDL,VLDL
 • Triglicerid
 • Ratio
 • Cholesterol/HDL
 • Acid Urik
 • Hba1c
 • TSH
 • GGT
 • Urine Komplet

7300L 4800L
 • Vizitë përfundimtare me mjekun dhe dhënia e pergjigjes së analizave.

PAKETA E MONITORIMIT TË DIABETIT

 • Glukoza
 • HbA1C
 • Insulina (INS)
 • C-PEPTIDE
 • Urea
 • Kreatinina
 • Mikroalbumina

6800L 4000L
 • Vizitë përfundimtare me mjekun dhe dhënia e pergjigjes së analizave.

KONTROLLI I YNDYRNAVE

 • Kolesterol
 • Trigliceridet
 • Lipoproteinat me densitet të lartë (HDL)
 • Lipoproteinat me densitet të ulët ( LDL )
 • Lipoproteinat me densitet shumë të ulët (VLDL)
 • Fosfolipidet
 • Apolipoproteina B
 • Apo A-1 Lipoprotein
 • Lipoproteina A LP (a)

9200L 6000L
 • Vizitë përfundimtare me mjekun dhe dhënia e pergjigjes së analizave.

PAKETA REUMATOLOGJIKE

 • Gjak Komplet
 • Faktor Reumatoid
 • Fibrinogjen
 • Vizitë Reumatologu

4400L 2200L
 • Vizitë përfundimtare me mjekun dhe dhënia e pergjigjes së analizave.

CHECK-UP TIROIDE (BAZË)

4500L 2900L
 • Vizitë përfundimtare me mjekun Endokrinolog dhe dhënia e pergjigjes së analizave

PAKETA BAZË E VITAMINAVE

 • Vitamina B12
 • Acidi Folik ( Vitamina B9 )
 • Vitamina D ( 25-OH-VD )
 • Kalcium total ( CA )
 • Magnezi ( Mg )
 • Fosfori ( Ph)

7500L 4900L
 • Vizitë përfundimtare me mjekun dhe dhënia e pergjigjes së analizave.

PAKETA E PLOTË E VITAMINAVE

 • Vitamin A
 • Vitamin B2
 • Vitamin B6
 • FA Acid Folik
 • Vitamin C
 • 25-OH-Vitamin D
 • Vitamin E
 • Kalcium
 • Magnezium
 • Phospor
 • Selenium ( Serum )
 • VB12 Vitamin B12

31300L 21000L
 • Vizitë përfundimtare me mjekun dhe dhënia e pergjigjes së analizave.

PAKETA REUMATOLOGJIKE

 • Gjak Komplet
 • Faktor Reumatoid
 • Fibrinogjen
 • Vizitë Reumatologu

4400L 2200L
 • Vizitë përfundimtare me mjekun dhe dhënia e pergjigjes së analizave.

CHECK-UP TIROIDE (BAZË)

4500L 2900L
 • Vizitë përfundimtare me mjekun Endokrinolog dhe dhënia e pergjigjes së analizave

PAKETA BAZË E VITAMINAVE

 • Vitamina B12
 • Acidi Folik ( Vitamina B9 )
 • Vitamina D ( 25-OH-VD )
 • Kalcium total ( CA )
 • Magnezi ( Mg )
 • Fosfori ( Ph)

7500L 4900L
 • Vizitë përfundimtare me mjekun dhe dhënia e pergjigjes së analizave.

PAKETA E PLOTË E VITAMINAVE

 • Vitamin A
 • Vitamin B2
 • Vitamin B6
 • FA Acid Folik
 • Vitamin C
 • 25-OH-Vitamin D
 • Vitamin E
 • Kalcium
 • Magnezium
 • Phospor
 • Selenium ( Serum )
 • VB12 Vitamin B12

31300L 21000L
 • Vizitë përfundimtare me mjekun dhe dhënia e pergjigjes së analizave.

CHECK-UP TOTAL NEN 40-VJEC

 • Gjak Komplet + Formule
 • Glicemia
 • Kreatininemia
 • Azotemia (Urea)
 • Transaminazat AST + ALT
 • Bilirubina totale,direkte dhe indirekte
 • Cholesterol , HDL, LDL,VLDL
 • Triglicerid
 • Ratio
 • Cholesterol/HDL
 • Acid urik
 • Urine Komplet
 • Elektrolit (Na, Ka, Ca, F, Cl)
 • LDH
 • GGT
 • Fosfataze alkaline
 • Ferritina
 • Testosteroni
 • Amilaze
 • Lipaze
 • Fece gjak okult (FOB)
 • Eko Abdominale
 • Vizitë përfundimtare me mjekun

16300L 11800L
 • Vizitë përfundimtare me mjekun dhe dhënia e pergjigjes së analizave.

CHECK UP TOTAL MBI 40 VJEC

 • Gjak Komplet + Formule
 • Glicemia
 • Creatininemia
 • Azotemia (Urea)
 • Transaminazat AST ALT
 • Bilirubina totale,direkte dhe indirekte
 • Cholesterol ,HDL, LDL,VLDL
 • Triglicerid
 • Ratio
 • Cholesterol/HDL
 • Urine Komplet
 • Elektrolit (Na,Ka,Ca,F,Cl)
 • GGT
 • Fosfataze alkaline
 • TSH
 • Ferritina
 • Testosteroni
 • Amilaze
 • Lipaze
 • Fece gjak Okult
 • PSA
 • CEA
 • Ca 19-9
 • Eko abdominale
 • Vizitë përfundimtare me mjekun

23600L 16500L
 • Vizitë përfundimtare me mjekun dhe dhënia e pergjigjes së analizave.

CHECK-UP TIROIDE (E PLOTË)

 • Check up Tiroide (e plotë)
 • TSH
 • FT4 ose T4
 • FT3 ose T3
 • Eko Tiroidesh + Vizitë me Endokrinologun

7500L 5800L
 • Vizitë përfundimtare me mjekun dhe dhënia e pergjigjes së analizave

CHECK-UP INFEKTIV

 • Gjak Komplet + Formule
 • Transaminazat AST ALT
 • Bilirubina totale,direkte dhe indirekte
 • HCV
 • HBsAG
 • Anti-HBS
 • HIV

9100L 6400L
 • Vizitë përfundimtare me mjekun dhe dhënia e pergjigjes së analizave.

CHECK-UP TOTAL NEN 40-VJEC

 • Gjak Komplet + Formule
 • Glicemia
 • Kreatininemia
 • Azotemia (Urea)
 • Transaminazat AST + ALT
 • Bilirubina totale,direkte dhe indirekte
 • Cholesterol , HDL, LDL,VLDL
 • Triglicerid
 • Ratio
 • Cholesterol/HDL
 • Acid urik
 • Urine Komplet
 • Elektrolit (Na, Ka, Ca, F, Cl)
 • LDH
 • GGT
 • Fosfataze alkaline
 • Ferritina
 • Testosteroni
 • Amilaze
 • Lipaze
 • Fece gjak okult (FOB)
 • Eko Abdominale
 • Vizitë përfundimtare me mjekun

16300L 11800L
 • Vizitë përfundimtare me mjekun dhe dhënia e pergjigjes së analizave.

CHECK UP TOTAL MBI 40 VJEC

 • Gjak Komplet + Formule
 • Glicemia
 • Creatininemia
 • Azotemia (Urea)
 • Transaminazat AST ALT
 • Bilirubina totale,direkte dhe indirekte
 • Cholesterol ,HDL, LDL,VLDL
 • Triglicerid
 • Ratio
 • Cholesterol/HDL
 • Urine Komplet
 • Elektrolit (Na,Ka,Ca,F,Cl)
 • GGT
 • Fosfataze alkaline
 • TSH
 • Ferritina
 • Testosteroni
 • Amilaze
 • Lipaze
 • Fece gjak Okult
 • PSA
 • CEA
 • Ca 19-9
 • Eko abdominale
 • Vizitë përfundimtare me mjekun

23600L 16500L
 • Vizitë përfundimtare me mjekun dhe dhënia e pergjigjes së analizave.

CHECK-UP TIROIDE (E PLOTË)

 • Check up Tiroide (e plotë)
 • TSH
 • FT4 ose T4
 • FT3 ose T3
 • Eko Tiroidesh + Vizitë me Endokrinologun

7500L 5800L
 • Vizitë përfundimtare me mjekun dhe dhënia e pergjigjes së analizave

CHECK-UP INFEKTIV

 • Gjak Komplet + Formule
 • Transaminazat AST ALT
 • Bilirubina totale,direkte dhe indirekte
 • HCV
 • HBsAG
 • Anti-HBS
 • HIV

9100L 6400L
 • Vizitë përfundimtare me mjekun dhe dhënia e pergjigjes së analizave.

CHECK-UP KARDIOLOGJI

 • Cholesterol
 • Triglicerid HDL, LDL, VLDL
 • Ratio
 • Cholesterol/HDL
 • Elektrolitet : Calcium + Magnez + Forfor +
  Natrium + Clor + Kalium
 • Nivel PT
 • TSH
 • HBA1C
 • LDH
 • PCR
 • CPK
 • Acid urik
 • Eko Kardiologjike + Vizite Mjeku

14600L 10500L
 • Vizitë përfundimtare me mjekun dhe dhënia e pergjigjes së analizave.

CHECK-UP URULOGJIK

 • Gjak komplet + ERS
 • Total PSA
 • Azotemi
 • Kreatininë
 • Acid Urik (Uricemi)
 • Vizitë me mjekun Urolog

6200L 3200L
 • Vizitë me mjekun Endokrinolog dhe dhënia e pergjigjes së analizave

PAKETA E KONTROLLIT TË ANEMISË

 • Ekzaminimi i Gjakut komlet
 • Sideremia
 • Aftësia Lidhëse e Hekurit (TIBC)
 • Transferina
 • Transferina e Saturuar
 • Ceruloplasmina
 • Elektroforeza e
 • Hemoglobinës
 • Ferritina
 • Vitamina B12
 • Acidi Folik

13300 L 7600L
 • Vizitë përfundimtare me mjekun dhe dhënia e pergjigjes së analizave

KONTROLLI I VESHKAVE

 • Ekografi e Aparatit
 • Urinar
 • Urinë komplet
 • Azotemi
 • Gjak komplet
 • Kreatinemi

L 2800L
 • Vizitë përfundimtare me mjekun dhe dhënia e pergjigjes së analizave.

CHECK-UP KARDIOLOGJI

 • Cholesterol
 • Triglicerid HDL, LDL, VLDL
 • Ratio
 • Cholesterol/HDL
 • Elektrolitet : Calcium + Magnez + Forfor +
  Natrium + Clor + Kalium
 • Nivel PT
 • TSH
 • HBA1C
 • LDH
 • PCR
 • CPK
 • Acid urik
 • Eko Kardiologjike + Vizite Mjeku

14600L 10500L
 • Vizitë përfundimtare me mjekun dhe dhënia e pergjigjes së analizave.

CHECK-UP URULOGJIK

 • Gjak komplet + ERS
 • Total PSA
 • Azotemi
 • Kreatininë
 • Acid Urik (Uricemi)
 • Vizitë me mjekun Urolog

6200L 3200L
 • Vizitë me mjekun Endokrinolog dhe dhënia e pergjigjes së analizave

PAKETA E KONTROLLIT TË ANEMISË

 • Ekzaminimi i Gjakut komlet
 • Sideremia
 • Aftësia Lidhëse e Hekurit (TIBC)
 • Transferina
 • Transferina e Saturuar
 • Ceruloplasmina
 • Elektroforeza e
 • Hemoglobinës
 • Ferritina
 • Vitamina B12
 • Acidi Folik

13300 L 7600L
 • Vizitë përfundimtare me mjekun dhe dhënia e pergjigjes së analizave

KONTROLLI I VESHKAVE

 • Ekografi e Aparatit
 • Urinar
 • Urinë komplet
 • Azotemi
 • Gjak komplet
 • Kreatinemi

L 2800L
 • Vizitë përfundimtare me mjekun dhe dhënia e pergjigjes së analizave.

PAKETA E MONITORIMIT TË DIABETIT

 • Glukoza
 • HbA1C
 • Insulina (INS)
 • C-PEPTIDE
 • Urea
 • Kreatinina
 • Mikroalbumina

6800L 4000L
 • Vizitë me mjekun Endokrinolog dhe dhënia e pergjigjes së analizave

TESTIMI I ALERGJISË NË LËKURË

21000L
 • Vizitë përfundimtare me mjekun dhe dhënia e pergjigjes së analizave

PAKETA E MONITORIMIT TË DIABETIT

 • Glukoza
 • HbA1C
 • Insulina (INS)
 • C-PEPTIDE
 • Urea
 • Kreatinina
 • Mikroalbumina

6800L 4000L
 • Vizitë me mjekun Endokrinolog dhe dhënia e pergjigjes së analizave

TESTIMI I ALERGJISË NË LËKURË

21000L
 • Vizitë përfundimtare me mjekun dhe dhënia e pergjigjes së analizave

Laboratori GENIUS mbulon TE GJITHA fushat e analizave mjekësore. Me një personel që trajnohet vazhdimisht dhe specialist të fushave përkatëse. Eksperienca mbi 15 vite e shoqëruar me rrjetin laboratorik me 6 pika në Tiranë dhe Kavajë na bëjn të mundur ti japim shërbimin e duhur pacientëve. Bashkpunimini me partner nderkombëtar lider në Europë: Synlab (Gjermani) dhe Altamedica Artemisia (Itali) na bën të mundur të realizojmë gamën më të gjërë të analizave laboratorike. Janë mbi 200 laborator në të gjithë Shqipërinë që iu shërbejmë me përgjegjësi dhe cilësi të lartë në kryerjen e analizave mjekësore.

Kemi Standardet më të larta Europiane të Cilësisë, jemi të Akredituar dhe Certifikuar me:

 • ISO/IEC15189:2012
 • EN ISO 9001:2015
 • Certifikuar nga Reference Institute fur Bioanalytics - Gjermani, për kontrollin e Jashtëm të Cilësisë !

CHECK UP OSTEOPOROSA

 • Dexa Kokso Plus Kolone
 • Vitaminë D
 • Kalcium

6900L 5000L
 • Vizitë përfundimtare me mjekun dhe dhënia e pergjigjes së analizave.

CHECK UP DERMATOLOGJI

 • Gjak Komplet + Formule
 • Transaminazat AST + ALT
 • Bilirubina Totale,Direkte dhe Indirekte
 • Triglicerid
 • LDH
 • TSH
 • IgE totale
 • TPHA
 • VDRL
 • HCV
 • HBsAG

11400L 7900L
 • Vizitë përfundimtare me mjekun dhe dhënia e pergjigjes së analizave.