Rreth Nesh

Rreth Nesh

Njihu me GeniusLAB

Ne jemi fokusuar në pesë komponentë

  • Pajisje të teknologjisë më të fundit.

  • Personel vazhdimisht i trajnuar.

  • Një game prej 4000 testeve laboratorike të kryera në laboratorët tanë.

  • Fokusi dhe Kujdesi tek Pacientët.

  • Bashkëpunimi me rrjete laboratorike Ndërkombëtare – SYNLAB GERMANY

Laboratori GeniusLAB furnizohet me paisjet e teknologjisë së fundit, duke patur partner Distributorin Genius, i cili ka një experience të suksesshme prej më shumë se 20 vitesh, si një ndër distributorët më të rëndësishëm në tregun publik dhe privat, kjo bën që të ketë investime të vazhdueshme në paisje dhe trajnim të vazhdueshëm të personelit.

Laboratori GeniusLAB furnizohet me paisjet e teknologjisë së fundit, duke patur partner Distributorin Genius, i cili ka një experience të suksesshme prej më shumë se 20 vitesh, si një ndër distributorët më të rëndësishëm në tregun publik dhe privat, kjo bën që të ketë investime të vazhdueshme në paisje dhe trajnim të vazhdueshëm të personelit.

Gjithashtu secila paisje në Laboratorin GeniusLAB është e pajisur me një sistem rezervë, çka do të thotë se testet kur janë të dyshimta kryhen me sisteme të ndryshme testimi, në mënyrë që të kemi besueshmeri maksimale të rezultateve.

Sistemi i integruar LIS (Laboratory Information System). Duke pasur të gjithë laboratorët të bashkuar në një sistem qëndror kompjuterik, të gjithë kampionet në rrjetin tonë laboratorik barkodohen, validimi online i rezultateve dhe dërgimin e tyre automatikisht me email dhe me SMS – e gjithë kjo për të automatizuar proceset laboratorike dhe për të zvogeluar faktorin e gabimit njerëzor.

Me nje staf me mbi 190 specialistë të dedikuar ne fushën e laboratorit, GENIULAB ka burimet e mjaftueshme njerëzore për të mbuluar të gjitha fushat: Imunologji, Biokimi, Hematologji, Mikrobiologji, Elektroforeza, Gjenetikë, Histopatologji etj.

Pacientët janë fokusi jonë kryesor. Ne kuadër të këtij qëndrimi GENIUSLAB ofron shërbimet laboratorike me shpejtësinë dhe cilësinë më të lartë. GENIUSLAB është I certifikuar me standartet ISO 9001:2015 (Standart për menaxhimin e cilësisë) dhe akredituar me ISO 15189:2012 (Standart për kompetencën laboratorike).

Në bashkëpunim me rrjetet laboratorike ndërkombëtare si SYNLAB – Gjermany  dhe ALTAMEDICA – Itali  arrihet realizmi i gamës më të gjerë të analizave laboratorike prej 4000 testesh.

 

ISO 9001:20015

Standartizimi i laboratoreve tane ne niveli Europiane eshte nje nder prioritetet tane kryesore. Per kete arsye qe prej vitit 2015 Laboratoret tane jane te certifikuar me ISO 9001:2015.

Po cilat jane benefitet qe morem nga ky certifikim:

• U konsolidua sistemi i menaxhimit te laboratoreve tane.

• U krijua nje procedure standarte per sejcilen situate qe krijohet ne laborator.

ISO 15189:2012