Teknologjia informatike

Teknologjia informatike

Teknologjia informatike

Laboratorët tanë janë të pajisur me sistemin LIS, Laboratory Information System, kjo bën që çdo tub të barkodohet, të rritet efiçensa, shpejtësia dhe saktësia në laborator. Gjithashtu historiku i pacientëve mund të aksesohet në çdo kohë dhe të shikohet progresi i vazhdueshëm i pacientit.

Disa nga veçoritë e sistemit tonë:

  • Sistem Plotësisht Automatik i Menaxhimit të Informacionit

  • Akses i Informacionit në çdo kohë;

  • Akses i Informacionit në çdo vend - zyrë, shtëpi etj...

  • Ruajtja e Historikut Klinik të Pacientit;

  • Mjekët dhe Pacientët mund të aksesojnë sistemin nga Kompjuteri, Laptopi, Tableti, Telefoni;

  • Çdo mjek i regjistruar në sistem ka dhënat e veta të aksesit;

  • Barkodim i serumeve të pacientëve, gabimet në laborator eleminohen.