Imazheri Diagnostike

Imazheri Diagnostike

Sektorët imazherikë diagnostikuese të GeniusLAB janë të pajisur me teknologji moderne të fundit dhe personel mjaft të kualifikuar.

Shërbimet radiologjike ofrohen pranë:

GeniusLAB Qendror:

shërbime ekografike (echo-doppler, echo abdominale, echo gjiri, echo tiroide, echo indeve te buta, echo gjinekologjike, echo karotide, echo kardiake, etj.), sherbime radiologjike (Radio-Grafi), densitometrisë kockore (DEXA).

GeniusLAB Fresku:

shërbime ekografike (echo-doppler, echo abdominale, echo gjiri, echo tiroide, echo indeve te buta, echo karotide, etj.)

GeniusLAB Kavaje:

shërbime ekografike (echo-doppler, echo abdominale, echo gjiri, echo tiroide, echo indeve te buta, echo karotide, etj.)

GeniusLAB Divjake:

shërbime ekografike (echo-doppler, echo abdominale, echo gjiri, echo tiroide, echo indeve te buta, echo karotide, etj.)

Shërbimet e ofruara nga Qendrat GeniusLAB (vizita, radiologji) janë të aksesueshme me rezervim.

Echografia është një metodë që përdor ultratinguj (tinguj me frekuencë shumë të lartë), për qëllime diagnostikuese. Bashkeveprimi i indeve me ultratingujt nuk kane efekte anesore per pacientin qe dmth ekografia eshte nje egzaminim pa rrezik, pa kundërindikacione dhe gjithashtu e përshtatshme për gratë shtatzëna. Kjo metodë bën të mundur analizimin e strukturave anatomike me detaje të larta morfologjike dhe funksionale.

Me radiografi nënkuptojmë një metodë imazherike diagnostike jo invazive që përdor rrezatimin jonizues (rrezet X) për të egzaminuar apo diagnostikuar sëmundje të natyrave të ndryshme.

Kafka (A-P; L-L; Towns); Mandibula (nofulla e poshteme); Maxilla (nofulla e siperme); Nasal; Zygomatic; Sinuse:

Pulmoni; Brinjet; (A-P; L-L)

Abdomen direct; Urinar direct; Pelvis;

Cervikale; Torakale; Lumbare; Lumbo-Sacrale;

Klavikula; Shpatulla; Humerusi; Parakrahu; Berryli; Dora; Gishtat;

Femuri; Gjuri; Tibia; Kalkaneusi; Shputa; Gishtat;

Densitometria e kockave ose Mineralometria e Kompjuterizuar e Kockave (MOC) konsiderohet aktualisht mjeti kryesor diagnostikues për osteoporozën, artritin, etj. Përdoret për të matur densitetin mineral të kockës, për të vlerësuar rrezikun e frakturës dhe për të monitoruar çdo terapi me kalimin e kohës. Egzaminimi mineralometrik kryhet në nivelin e shtyllës kurrizore, lumbare, femurit ose të gjithë skeletit.

Sektorët imazherikë diagnostikuese të GeniusLAB janë të pajisur me teknologji moderne të fundit dhe personel mjaft të kualifikuar.

Shërbimet radiologjike ofrohen pranë:

GeniusLAB Qendror:

shërbime ekografike (echo-doppler, echo abdominale, echo gjiri, echo tiroide, echo indeve te buta, echo gjinekologjike, echo karotide, echo kardiake, etj.), sherbime radiologjike (Radio-Grafi), densitometrisë kockore (DEXA).

GeniusLAB Fresku:

shërbime ekografike (echo-doppler, echo abdominale, echo gjiri, echo tiroide, echo indeve te buta, echo karotide, etj.)

GeniusLAB Kavaje:

shërbime ekografike (echo-doppler, echo abdominale, echo gjiri, echo tiroide, echo indeve te buta, echo karotide, etj.)

GeniusLAB Divjake:

shërbime ekografike (echo-doppler, echo abdominale, echo gjiri, echo tiroide, echo indeve te buta, echo karotide, etj.)

Shërbimet e ofruara nga Qendrat GeniusLAB (vizita, radiologji) janë të aksesueshme me rezervim.

Echografia është një metodë që përdor ultratinguj (tinguj me frekuencë shumë të lartë), për qëllime diagnostikuese. Bashkeveprimi i indeve me ultratingujt nuk kane efekte anesore per pacientin qe dmth ekografia eshte nje egzaminim pa rrezik, pa kundërindikacione dhe gjithashtu e përshtatshme për gratë shtatzëna. Kjo metodë bën të mundur analizimin e strukturave anatomike me detaje të larta morfologjike dhe funksionale.

Me radiografi nënkuptojmë një metodë imazherike diagnostike jo invazive që përdor rrezatimin jonizues (rrezet X) për të egzaminuar apo diagnostikuar sëmundje të natyrave të ndryshme.

Kafka (A-P; L-L; Towns); Mandibula (nofulla e poshteme); Maxilla (nofulla e siperme); Nasal; Zygomatic; Sinuse:

Pulmoni; Brinjet; (A-P; L-L)

Abdomen direct; Urinar direct; Pelvis;

Cervikale; Torakale; Lumbare; Lumbo-Sacrale;

Klavikula; Shpatulla; Humerusi; Parakrahu; Berryli; Dora; Gishtat;

Femuri; Gjuri; Tibia; Kalkaneusi; Shputa; Gishtat;

Densitometria e kockave ose Mineralometria e Kompjuterizuar e Kockave (MOC) konsiderohet aktualisht mjeti kryesor diagnostikues për osteoporozën, artritin, etj. Përdoret për të matur densitetin mineral të kockës, për të vlerësuar rrezikun e frakturës dhe për të monitoruar çdo terapi me kalimin e kohës. Egzaminimi mineralometrik kryhet në nivelin e shtyllës kurrizore, lumbare, femurit ose të gjithë skeletit.