Oferta/ Paketa - fëmijë

Oferta/ Paketa - fëmijë

Laboratori GENIUS propozon një mundësi të gjerë kontrolli të personalizuar sipas nevojave të secilit pacient.

Çdo kontroll është një përmbledhje e plotë dhe e hollësishme që përfaqëson potencialin më të madh të diagnostikimit, të kontrollit të mirëqenies dhe parandalimit të sëmundjeve. Check-up tona janë konceptuar në mënyrë që të ofrojmë njohjen e gjendjes shëndetësore të pacientit duke përdorur një protokoll të cilësisë së lartë. Specialistë te njohur me përvojë shumë vjecare dhe pajisje të sofistikuara dhe moderne, sigurojnë kontroll të nivelit të lartë kliniko-diagnostike. Pas përfundimit të të gjitha analizave do të dorëzohet një përmbledhje e saktë e gjendjes së përgjithshme të shëndetit. Parandalimi dhe kontrolli janë mënyra më e mirë për një shëndet të sigurt, për këtë ne kemi krijuar disa paketa të menduara posaçërisht për femrat

CHECK UP

 • Gjak komplet
 • Sediment
 • SGPT ( ALT )
 • SGOT (AST)
 • Bilirubinë totale
 • Bilirubinë Direkte
 • Bilirubinë Indirekte
 • Azotemi
 • Kreatinemi
 • Glicemi
 • Ferritinë
 • Vitaminë D
 • Calcium

7600L 3500L
 • Vizitë përfundimtare me mjekun dhe dhënia e pergjigjes së analizave.

CHECK UP BAZË

 • Gjak Komplet + Formule
 • Glicemia
 • Kreatinemi
 • Urea (Azotemi)
 • Transaminazat ALT AST
 • Bilirubina Totale
  Bilirubina Direkte
  Bilirubina Indirekte
 • Sideremi (Hekur)
 • Urine komplet
 • Fece parazit

4100L 2700L
 • Vizitë përfundimtare me mjekun dhe dhënia e pergjigjes së analizave.

CHECK UP TOTAL

 • Gjak Komplet + Formule
 • Glicemia
 • Kreatinemi
 • Urea (Azotemi)
 • Transaminazat ALT AST
 • Bilirubina Totale
  Bilirubina Direkte Bilirubina Indirekte
 • Sideremi (Hekur)
 • Urine komplet
 • Fece parazit
 • ASO
 • PCR
 • Ferritine
 • Ige Totale

8500L 5900L
 • Vizitë përfundimtare me mjekun dhe dhënia e pergjigjes së analizave.

CHECK UP TIROIDE (Mbi 10 Vjeç)

 • Gjak Komplet + Formule
 • Sideremi (Hekur)
 • TSH
 • Eko Tiroide + Vizit me Endokrinologun

5800L 4100L
 • Vizitë përfundimtare me mjekun dhe dhënia e pergjigjes së analizave.

PAKETA E METALEVE 1

 • Mërkur
 • Alumin
 • Plumb

13000L 9000L
 • Vizitë përfundimtare me mjekun dhe dhënia e pergjigjes së analizave.

PAKETA E METALEVE 2

 • Mërkur
 • Alumin
 • Plumb
 • Zink
 • Selenium

18000L 13000L
 • Vizitë përfundimtare me mjekun dhe dhënia e pergjigjes së analizave.

PAKETA E FRUTHIT 1

 • Anti-Measles Virus IgG

2500L 1800L
 • Vizitë përfundimtare me mjekun dhe dhënia e pergjigjes së analizave.

PAKETA E FRUTHIT 2

 • Anti – Measles Virus IgG
 • Anti  – Measles Virus IgM

5000L 2500L
 • Vizitë përfundimtare me mjekun dhe dhënia e pergjigjes së analizave.

PAKETA E FRUTHIT 1

 • Anti-Measles Virus IgG

2500L 1800L
 • Vizitë përfundimtare me mjekun dhe dhënia e pergjigjes së analizave.

PAKETA E FRUTHIT 2

 • Anti – Measles Virus IgG
 • Anti  – Measles Virus IgM

5000L 2500L
 • Vizitë përfundimtare me mjekun dhe dhënia e pergjigjes së analizave.

PAKETA E METALEVE 1

 • Mërkur
 • Alumin
 • Plumb

13000L 9000L
 • Vizitë përfundimtare me mjekun dhe dhënia e pergjigjes së analizave.

PAKETA E METALEVE 2

 • Mërkur
 • Alumin
 • Plumb
 • Zink
 • Selenium

18000L 13000L
 • Vizitë përfundimtare me mjekun dhe dhënia e pergjigjes së analizave.

CHECK UP BAZË

 • Gjak Komplet + Formule
 • Glicemia
 • Kreatinemi
 • Urea (Azotemi)
 • Transaminazat ALT AST
 • Bilirubina Totale
  Bilirubina Direkte
  Bilirubina Indirekte
 • Sideremi (Hekur)
 • Urine komplet
 • Fece parazit

4100L 2700L
 • Vizitë përfundimtare me mjekun dhe dhënia e pergjigjes së analizave.

CHECK UP TOTAL

 • Gjak Komplet + Formule
 • Glicemia
 • Kreatinemi
 • Urea (Azotemi)
 • Transaminazat ALT AST
 • Bilirubina Totale
  Bilirubina Direkte Bilirubina Indirekte
 • Sideremi (Hekur)
 • Urine komplet
 • Fece parazit
 • ASO
 • PCR
 • Ferritine
 • Ige Totale

8500L 5900L
 • Vizitë përfundimtare me mjekun dhe dhënia e pergjigjes së analizave.

CHECK UP TIROIDE (Mbi 10 Vjeç)

 • Gjak Komplet + Formule
 • Sideremi (Hekur)
 • TSH
 • Eko Tiroide + Vizit me Endokrinologun

5800L 4100L
 • Vizitë përfundimtare me mjekun dhe dhënia e pergjigjes së analizave.

CHECK UP GLUTENI

 • Anti-Tissue-Transglutaminase IgA
 • Anti-Tissue-Transglutaminase IgG
 • Anti-Gliadin IgA
 • Anti-Gliadin IgG

11000L 7700L
 • Vizitë përfundimtare me mjekun dhe dhënia e pergjigjes së analizave.

Laboratori GENIUS mbulon TE GJITHA fushat e analizave mjekësore. Me një personel që trajnohet vazhdimisht dhe specialist të fushave përkatëse. Eksperienca mbi 15 vite e shoqëruar me rrjetin laboratorik me 6 pika në Tiranë dhe Kavajë na bëjn të mundur ti japim shërbimin e duhur pacientëve. Bashkpunimini me partner nderkombëtar lider në Europë: Synlab (Gjermani) dhe Altamedica Artemisia (Itali) na bën të mundur të realizojmë gamën më të gjërë të analizave laboratorike. Janë mbi 200 laborator në të gjithë Shqipërinë që iu shërbejmë me përgjegjësi dhe cilësi të lartë në kryerjen e analizave mjekësore.

Kemi Standardet më të larta Europiane të Cilësisë, jemi të Akredituar dhe Certifikuar me:

 • ISO/IEC15189:2012
 • EN ISO 9001:2015
 • Certifikuar nga Reference Institute fur Bioanalytics - Gjermani, për kontrollin e Jashtëm të Cilësisë !

CHECK UP ALERGJIK TOTAL

 • IgE Inhalatore (Polenet etj)
 • IgE ushqimore

16000L 10000L
 • Vizitë përfundimtare me mjekun dhe dhënia e pergjigjes së analizave.

CHECK UP ALERGJIK BAZE

 • IgE Specifike ATOPIC-1

Testohen 30 teste alergenesh inhalatore
dhe ushqimore

8000L 5000L
 • Vizitë përfundimtare me mjekun dhe dhënia e pergjigjes së analizave.

CHECK UP GLUTENI

 • Anti-Tissue-Transglutaminase IgA
 • Anti-Tissue-Transglutaminase IgG
 • Anti-Gliadin IgA
 • Anti-Gliadin IgG

11000L 7700L
 • Vizitë përfundimtare me mjekun dhe dhënia e pergjigjes së analizave.