Paketat e Check up

Paketat e Check up

Kontrolli periodik është strategjia më e mirë për diagnostikimin dhe parandalimin e shumë patologjive! Paketat e parandalimit lejojnë një vlerësim fillestar dhe përfshijnë:

 • EKZAMINIMI GJINEKLOGJIK
 • PAP TESTI
 • TESTET E GJAKUT
 • EKZAMINIMET IMAZHERIKE

Në bazë të indikacioneve që dalin nga analizat dhe vizitat me specialistin, është e mundur të vlerësohen studime të mëtejshme të thelluara.

 • EKZAMINIMI GJINEKOLOGJIK
 • PAP TESTI
 • EKOGRAFIA TRANSVAGINALE
 • VIZITA SPECIALISTI GJINEKOLOGJIK
 • PAP TESTI
 • TESTI HPV 
 • EKOGRAFIA TRANSVAGINALE
 • EKOGRAFIA E GJIRIT
 • GJAK KOMPLET
 • GLICEMIA
 • KOLESTEROL TOTAL
 • KOLESTEROL HDL
 • KOLESTEROL LDL
 • TRANSAMINANZAT GOT
 • TRANSAMINANZAT GPT
 • VIZITA SPECIALISTI GJINEKOLOGJIK
 • PAP TESTI
 • TESTI HPV 
 • EKOGRAFIA TRANSVAGINALE
 • EKOGRAFIA E GJIRIT
 • GJAK KOMPLET
 • GLICEMIA
 • KOLESTEROL TOTAL
 • KOLESTEROL HDL
 • KOLESTEROL LDL
 • TRANSAMINANZAT GOT
 • TRANSAMINANZAT GPT
 • TRIGLICERIDI
 • VITAMINA D
 • HOMOCISTEINA

Kontrolli periodik është strategjia më e mirë për diagnostikimin dhe parandalimin e shumë patologjive! Paketat e parandalimit lejojnë një vlerësim fillestar dhe përfshijnë:

 • EKZAMINIMI GJINEKLOGJIK
 • PAP TESTI
 • TESTET E GJAKUT
 • EKZAMINIMET IMAZHERIKE

Në bazë të indikacioneve që dalin nga analizat dhe vizitat me specialistin, është e mundur të vlerësohen studime të mëtejshme të thelluara.

 • EKZAMINIMI GJINEKOLOGJIK
 • PAP TESTI
 • EKOGRAFIA TRANSVAGINALE
 • VIZITA SPECIALISTI GJINEKOLOGJIK
 • PAP TESTI
 • TESTI HPV 
 • EKOGRAFIA TRANSVAGINALE
 • EKOGRAFIA E GJIRIT
 • GJAK KOMPLET
 • GLICEMIA
 • KOLESTEROL TOTAL
 • KOLESTEROL HDL
 • KOLESTEROL LDL
 • TRANSAMINANZAT GOT
 • TRANSAMINANZAT GPT
 • VIZITA SPECIALISTI GJINEKOLOGJIK
 • PAP TESTI
 • TESTI HPV 
 • EKOGRAFIA TRANSVAGINALE
 • EKOGRAFIA E GJIRIT
 • GJAK KOMPLET
 • GLICEMIA
 • KOLESTEROL TOTAL
 • KOLESTEROL HDL
 • KOLESTEROL LDL
 • TRANSAMINANZAT GOT
 • TRANSAMINANZAT GPT
 • TRIGLICERIDI
 • VITAMINA D
 • HOMOCISTEINA
 • Sëmundje apo ndryshim?

  Menopauza nuk është një sëmundje, por një periudhë e jetës (si adoleshenca apo shtatzënia) dhe si e tillë duhet përballuar duke marrë disa masa të vogla për të kufizuar problemet që lidhen me të. Ky moment i veçantë në jetën e një gruaje karakterizohet nga ndërprerja e menstruacioneve, por shpesh kjo simptomë shoqërohet me takikardi, skuqje, djersitje, paqëndrueshmëri emocionale, shtim në peshë dhe tharje vaginale.

  Si ta përballoni menopauzën me qetësi? Kjo Pakete Parandalimi është krijuar për të pasur një pamje fillestare të plotë të situatës dhe për të qenë në gjendje të zbatohet nje strategji që mund të kontribuojë në rritjen e mirëqenies dhe cilësisë së jetës së përditshme të një gruaje.

Si është strukturuar Paketa e Parandalimit?

Për t’u marrë më mirë me menopauzën është thelbësore para së gjithash ta njohësh atë. Paketa e parandalimit ju lejon të vlerësoni situatën përmes një analize të thellë e cila përfshin:

 • VIZITE E PLOTE PER GJENDJEN E PERGJITHSHME
 • PAP TESTI
 • TESTET E GJAKUT
 • EKZAMINIMET IMAZHERIKE

Mbi bazën e indikacioneve që dalin nga analizat dhe nga vizita me Specialistin, është e mundur të vlerësohen studime të mëtejshme të thelluara (p.sh. mamografia, ekografia e gjirit, densitometria e kockave lumbare/femorale, etj.).
Me kërkesë, në të njëjtin seancë mund të trajtohen: ekografia e gjirit, densitometria e kockave të mesit dhe femurit.

 

 • EKZAMINIMI GJINEKOLOGJIK
 • PAP TESTI
 • ULTRATINGUJ TRANSVAGINAL
 • GJAK KOMPLET 
 • GLICEMIA
 • KOLESTEROL TOTAL
 • KOLESTEROL HDL
 • KOLESTEROL LDL
 • TRIGLICERIDI
 •  GOT
 •  GPT

Parandalimi është një armë shumë e rëndësishme për të mbrojtur shëndetin dhe për të mbrojtur mirëqenien tonë dhe është mënyra më e mirë për t’u kujdesur për veten. Përveç supozimit të zakoneve dhe stileve të duhura të jetesës, është thelbësore të monitorohen parametrat tregues të funksioneve kryesore të organizmit përmes analizave të synuara që ju lejojnë të njihni çdo faktor rreziku dhe ju lejojnë të zbatoni strategji parandaluese.

Kjo pakete parandalimi u krijua për të pasur një pamje fillestare të shëndetit, për të mbajtur nën kontroll mirëqenien dhe për të parandaluar shfaqjen e patologjive.

Si është strukturuar Paketa?

Paketa e parandalimit lejon një fotografi të parë të gjendjes së shëndetit të njeriut dhe përfshin:

 • VIZITEN E PLOTE PER GJENDJEN E PERGJITHSHME 
 • ANALIZA LABORATORIKE
 • EKZAMINIMIN IMAZHERIK

Në bazë të indikacioneve që dalin nga analizat dhe vizita me specialistin, është e mundur të vlerësohen studime të mëtejshme të thelluara.

 • VIZITA UROLOGJIKE
 • EKOGRAFI UROLOGJIKE
 • GJAK KOMPLET 
 • GLICEMIA
 • KOLESTEROL TOTAL
 • KOLESTEROL LDL
 • KOLESTEROL HDL
 • TRIGLICERID
 • TRANSAMINANZAT GOT
 • TRANSAMINANZAT GPT
 • TESTOSTERONI
 • HEMOGLOBINA GLUKOLIZUAR (HBA1C)
 • Free PSA
 • URICEMIA
 • TSH

Për kë rekomandohet kjo paketa:

 • Burrat ndërmjet 30 dhe 50 vjeç që synojnë të mbajnë nën kontroll shëndetin e tyre;
 • Burrat që dëshirojnë të fillojnë një pakete urologjike ose andrologjike.

Rruga e Parandalimit ju lejon të:

 • keni një pamje fillestare të gjendjes tuaj shëndetësore;
 • njohja e faktorëve të rrezikut për t’i eliminuar me një mënyrë jetese korrekte;
 • të monitorohet nga një Specialist që ndjek të gjitha fazat e paketave;
 • të kryejë një kontroll të synuar në mënyrë të thjeshtë, të shpejtë dhe ekonomike;
 • të jetë në gjendje të aksesojë çdo njohuri tjetër falë shërbimeve të ofruara nga Klinika Ambulatore.

Osteoporoza është një sëmundje sistemike e karakterizuar nga një reduktim i masës kockore dhe një ndryshim i indit skeletor. Kjo çon në brishtësinë më të madhe të kockave dhe një rrezik më të madh të frakturave dhe lëndimeve, madje edhe pas traumave të vogla. Osteoporoza shfaqet si “primare”, kur shoqërohet me zvogëlimin fiziologjik të masës kockore, ose “sekondare” nëse lidhet me kushte të tjera (sëmundje endokrine / gastrointestinale, sëmundje të gjakut,etj.)

 

Parandalimi luan një rol strategjik për këtë lloj patologjie dhe për shëndetin e kockave: kjo paket u krijua për të pasur një pamje fillestare të kushteve që lidhen me indin kockor dhe për të qenë në gjendje të zbatojë strategji që mund të kontribuojnë në rritjen e mirëqenies.

Si është strukturuar paketa?

Paketa  e parandalimit lejon një fotografi të parë të gjendjes së shëndetit të njeriut dhe përfshin:

 

 • VIZITE E PLOTE PER GJENDJEN E PERGJITHSHEM  
 • ANALIZA LABORATORIKE
 • EKZAMINIM IMAZHERIK

Në bazë të rezultateve që dalin nga analizat dhe vizita me specialistin, është e mundur të vlerësohen studime të mëtejshme të thelluara.

 • VIZITA PËR PARANDALIM  DHE TERAPI TË OSTEOPOROZËS PRIMITIVE DHE SEKONDARE 
 • DENSITOMETRIA E KOCKAVE FEMORALE DHE LUMBARE
 •  KALCEMIA
 •  FOSFOREMIA
 •  VITAMINA D

PËR KË REKOMANDOHET KJO PAKETE :

 • Njerëzit që dëshirojnë të kenë një pamje të shëndetit të indit kockor;
 • Persona të njohur me osteoporozën;
 • Gratë në menopauzë;
 • Subjekte me rrezik të lartë frakture ose me faktorë rreziku (sëmundje reumatike, kronike, etj);
 • Të moshuarit që përjetojnë humbje kockore me rritjen e moshës.

 

RRUGA E PARANDALIMIT JU LEJON TË:

 • Keni një vlerësim fillestar të shëndetit të kockave;
 • Kryejë veprime parandaluese duke vlerësuar rrezikun e osteoporozës dhe frakturave të kockave; Monitorohet nga një Specialist që ndjek të gjitha fazat e paketas;
 • Kryejë një kontroll të synuar në mënyrë të thjeshtë, të shpejtë dhe ekonomike;
 • Të jetë në gjendje të aksesojë çdo njohuri tjetër falë shërbimeve të ofruara nga laboratori.

Mirëqenia jonë varet shumë nga shëndeti i traktit gastrointestinal. Kjo në fakt menaxhon disa nga funksionet më të rëndësishme të trupit tonë: sistemin imunitar (rreth 70% e mbrojtjeve imune ndodhen në këtë organ), procesin e tretjes dhe përthithjen e lëndëve ushqyese.

Duke qënë se mirëqenia jonë është e lidhur ngusht me kushtet e zorrëve tona, është thelbësore të verifikojmë funksionimin e duhur të saj. Kjo pakete  parandalimi është krijuar për të pasur një pamje fillestare të sistemit gastrointestinal dhe për të qenë në gjendje të zbatojë strategji parandaluese që mund të na ndihmojnë të jemi të shëndetshëm dhe të parandalojmë sëmundjet e ardhshme.

Si është strukturuar paketa? 

Kontrolli periodik është strategjia më e mirë për diagnostikimin dhe parandalimin e patologjive të traktit gastrointestinal! 

Paketa e parandalimit lejon një vlerësim fillestar dhe përfshin:

 • VIZITE E PLOTE E PERGJITHSHME 
 • ANALIZAT  E GJAKUT
 • EKZAMINIMET IMAZHERIKE

Në bazë të indikacioneve që dalin nga analizat dhe vizita me specialistin, është e mundur të vlerësohen studime të mëtejshme të thelluara.

PAKETA GASTROINTESTINALE :

 

 • VIZITA GASTROENTEROLOGJIKE
 • EKO E PLOTE ABDOMINALE 
 • TESTI HELICOBACTER PYLORI
 • GJAK KOMPLET 
 • GLICEMIA
 • KREATININË
 • KOLESTEROL TOTAL
 • KOLESTEROL HDL
 • TRIGLICERIDI
 • GOT 
 • GPT 
 • PROTEINA REAKTIVE C PCR
 • TSH
 • URINE 
 • GGT
 • ELEKTROFOREZA E PROTEINAVE
 • FERRITINA
 • FECE GJAK OKULT

PËR KË REKOMANDOHET KJO PAKETE :

 • Personat që dëshirojnë të kontrollojne funksionimin e duhur të zorrëve të tyre;
 • Personat që kanë simptoma të tilla si diarre, fryrje, kapsllëk dhe zorrë të irrituar;
 • Njerëzit që vuajnë nga urthi, refluksi ose gastriti;
 • Njerëzit me shenja klinike të një mosfunksionimi të zorrëve. 

 

PAKETA  E PARANDALIMIT JU LEJON TË:

 • Monitoroni  shëndetin e tuaj  dhe te kani një kornizë orientuese të mirëqenies suaj  gastrointestinale;
 • Të ndiqeni nga një Specialist ne gjitha fazat e paketes ;
 • Të kryeni një kontroll të synuar në mënyrë të thjeshtë, të shpejtë dhe ekonomike;
 • Të jeni në gjendje të aksesoni çdo informacion tjetër falë shërbimeve të ofruara nga klinika.

Diabeti  është një sëmundje kronike e karakterizuar nga një rritje e përqendrimit të glukozës në gjak. Shkaku i këtij fenomeni është një defekt absolut ose relativ i insulinës që lejon trupin të përdorë glukozën në proceset energjetike brenda qelizave. Ekzistojnë forma të ndryshme të diabetit (diabeti i tipit 1, diabeti i tipit 2, diabeti gestacional) i shkaktuar nga faktorë të ndryshëm, duke përfshirë trashëgiminë dhe mjedisin.

Pasojat shëndetësore mund të jenë shumë të rënda dhe të çojnë në komplikime afatgjata që kufizojnë jetën e pacientit. Kjo pakete u krijua për të pasur një pamje te pergjithshme  të rrezikut diabetik dhe për tëverifikuar praninë ose mungesën e atyre treguesve që mund të jenë sinjal i sëmundjes.

Si është strukturuar paketa?

Është thelbësore që te behet ne kohë një diagnozë e mundshme e diabetit, veçanërisht për ata me faktorë rreziku, në mënyrë që të minimizohet rreziku i komplikimeve të ardhshme.

Rruga e parandalimit përfshin:

 • EKZAMINIMI DIABETOLOGJIK
 • ANALIZAT  E GJAKUT
 • EKZAMINIMET IMAZHERIKE

Në bazë të rezultateve që dalin nga analizat dhe vizita me specialistin, është e mundur të behen vleresime te metejshme. 

PAKETA BAZE E DIABETIT :

 • EKZAMINIMI DIABETOLOGJIK
 • GLICEMIA
 • HEMOGLOBINA E GLIKOLIZUAR
 • KREATINEMIA
 • MIKROALBUMINURIA
 • KOLESTEROL TOTAL
 • KOLESTEROL HDL
 • KOLESTEROL LDL
 • TRIGLICERIDI

PAKETA BAZE PLUS E DIABETIT :

 • EKZAMINIMI DIABETOLOGJIK
 • KONTROLLI I FONDIT TË OKUAR
 • ECODOPPLER I TRUNGUT SUPRAAORTIK
 • GLICEMIA
 • HEMOGLOBINA E GLIKOLIZUAR 
 • KREATINEMIA
 • MIKROALBUMINURIA
 • KOLESTEROL TOTAL
 • KOLESTEROL HDL
 • KOLESTEROL LDL
 • TRIGLICERIDI

PËR KË REKOMANDOHET KJO PAKETE :

 • Personat që kanë faktorë rreziku tipikë për këtë patologji: mosha e vjetër, stili i jetesës sedentare, mbipesha, hipertensioni, vlerat e ndryshuara të glukozës në gjak.
 • Njerëzit me simptoma të tilla si etja e tepruar, nevoja e përsëritur për të urinuar gjatë pushimit të natës, shikimi i paqartë, lodhja;
 • Persona qe kane histori familjare me diabet 
 • Gratë që kanë vuajtur nga diabeti shtatzanise

PAKETA E PARANDALIMIT JU LEJON TË:

 • Vlerësoni praninë ose mungesën e sëmundjes se  diabetit  në prani të faktorëve ose simptomave specifike të rrezikut;
 • Ndërhyni shpejt nëse patologjia është tashmë e dukshme;
 • Planifikoni çdo ndërhyrje të mëvonshme dietike ose farmakologjike;
 • Kryeni një kontroll të synuar në një mënyrë të thjeshtë, të shpejtë dhe ekonomike.
 • Të jeni në gjendje të aksesoni çdo informacion tjetër falë shërbimeve të ofruara nga klinika.

Alergjia mund të përkufizohet si një përgjigje “e ekzagjeruar” e sistemit tonë imunitar ndaj substancave të pranishme në mjedisin ku jetojmë dhe ndaj substancave që ndodhin ne ushqimin qe ne konsumojme .

Substancat që shkaktojnë alergji, tek individët e predispozuar quhen alergjenë dhe alergjia është një reagim specifik i sistemit tonë imunitar ndaj disa substancave.

Në fakt, tek individët e predispozuar ka prodhim të antitrupave të veçantë “ alergjikë ” të quajtur imunoglobulina E (IgE) të cilat reagojnë ndaj substancave specifike duke krijuar reaksione inflamatore me simptoma të ndryshme.

Nëpërmjet analizave të thjeshta të gjakut mund të përpiqeni të kuptoni se cilat substanca krijojnë patologjinë alergjike, duke pasur parasysh se është e mundur të identifikohen edhe më shumë substanca ndaj të cilave jeni alergjik në të njëjtën kohë.

Alergjia është një fenomen tipik i kohës sonë dhe është në rritje.Procesi fillestar i parandalimit lejon një vlerësim fillestar të këtij lloji të reagimeve dhe përfshin:

 • EKZAMINIMI I PLOTË ALERGOLOGJIK 
 • TEST LABORATORI: IGE TOTALE

Në bazë të rezultateve që dalin nga analizat dhe vizita me specialistin, është e mundur të vlerësohen edhe me tej.

Për kë rekomandohet kjo pakete: 

 • Njerëzit që dëshirojnë të kontrollojnë për alergji;
 • Njerëzit me simptoma të tilla si urtikarie, reaksione inflamatore të lëkurës, konjuktivit dhe kruajtje;
 • Personat që vuajnë nga simptoma të frymëmarrjes si astma, inflamacion i zgavrës me gojë;
 • Personat me simptoma të zorrëve si diarre, fryrje, spazma abdominale;
 • Personat që kanë simptoma të reaksioneve inflamatore nga trupi i tyre.

Paketa e parandalimit ju lejon të:

 • Monitoroni  shëndetin e tuaj per te pare nese keni apo jo alergji ;
 • Te ndiqeni  nga një Specialist ne te gjithe fazen e trajtimit ;
 • Te kryeni  një kontroll të synuar në mënyrë të thjeshtë, të shpejtë dhe ekonomike;
 • Te jeni ne  gjendje të aksesoni  çdo informacion  tjetër falë shërbimeve të ofruara nga Klinika .

 

Parandalimi i problemeve kardiovaskulare është shumë i rëndësishëm sepse patologjitë që lidhen me këtë fushë janë sot shkaku kryesor i vdekjeve në vendet e industrializuara dhe janë jashtëzakonisht të përhapura në popullatë.

Ka zakone të përditshme që mund të ndikojnë drejtpërdrejt në rrezikun kardiovaskular (për shembull, lënia e duhanit, ndryshimi i zakoneve të të ngrënit, kryerja e aktivitetit fizik) dhe indikacione terapeutike që duhen mbajtur nën kontroll (për shembull, ulja e presionit të lartë të gjakut, kolesteroli i lartë, kontrolli i diabetit). .

Kjo pakete  është krijuar për të pasur një pamjete pergjithshme  të rrezikut kardiovaskular dhe për të zbatuar strategji parandaluese që mund të kontribuojnë në rritjen e mirëqenies dhe shmangien e patologjive të ardhshme.

Si është strukturuar paketa ?

Parandalimi është strategjia më e mirë për të reduktuar rrezikun kardiovaskular! Procesi i parandalimit lejon një vlerësim te pergjithshem  të funksionit kardiak dhe përfshin:

 • ANALIZAT E GJAKUT 
 • EKZAMINIMET IMAZHERIKE
 • VIZITA PER NJE VLERESIM TE PLOTE TE GJENDJES 

Paketa permban : 

 • EKZAMINIMI KARDIOLOGJIK
 • ELEKTROKARDIOGRAM (EKG)
 • GJAK KOMPLET 
 • GLICEMIA
 • KREATININA
 • KOLESTEROL TOTAL
 • KOLESTEROL LDL
 • KOLESTEROL HDL
 • TRIGLICERIDI
 • GPT 
 • GGT
 • PROTEINA REAKTIVE C PCR
 • TSH
 • ANALIZE URINE 
 • URICEMIA
 • ELEKTROLITET 
 • KREATIN FOSFOKINAZË


Për kë rekomandohet kjo pakete :

 • Njerëzit që duan të vlerësojnë rrezikun e tyre kardiovaskular;
 • Persona të njohur me sulmet në zemër, goditjet në tru dhe diabetin;
 • Duhanpirësit ose personat mbipeshë;
 • Njerëzit me ndryshime në nivelet e kolesterolit dhe sheqerit në gjak.
 • Paketa e Parandalimit të Rrezikut Kardiovaskular ju lejon të:
 • Të monitoroni  shëndetin e tuaj  dhe bëni një vlerësim të riskut  kardiovaskular;
 • Të ndiqeni nga nje specialist ne te gjithe fazat 
 • Të kryeni një kontroll të synuar në mënyrë të thjeshtë, të shpejtë dhe ekonomike;
 • Te jeni ne  gjendje të aksesoni  çdo informacion  tjetër falë shërbimeve të ofruara nga Klinika .

 

SOT KA NJË MËNYRË TË RE PËR TË KUJDESEN PËR VETEN DHE TË RRITET MIRENIEN E TUAJ!

Falë  studimit të ADN-së dhe interpretimit të saktë të të dhënave që lidhen me analizat e gjakut, sot  ne mund të drejtojmë stilin tonë të jetesës dhe të zbatojmë  strategji parandaluese  për të  na mbajtur të shëndetshëm dhe për të përmirësuar stilin tonë të jetesës!

 

Për të ofruar mbështetje vërtet të personalizuar për ata që dëshirojnë të ndërmarrin një paketa ushqyese,  Klinika Genius ofron  paketat VIP :  një shërbim i ri i integruar midis  konsulencës ushqimore dhe analizave laboratorike të gjeneratës së fundit (gjenetike dhe  biokimike)  për të ndërtuar një shteg “i porositur”.

 

GENEFOOD ALTAMEDICA

 • Me GeneFood®, ne jemi në gjendje t’i ofrojmë pacientit informacion të vlefshëm për të parandaluar ose vonuar shfaqjen e sëmundjeve të lidhura me ushqimin, por edhe për të vendosur një dietë korrekte të bazuar në metabolizmin e vet, i cili është unik.
 • GeneFood mund të luajë një rol të rëndësishëm në parandalimin e sëmundjeve të trashëguara si diabeti dhe hiperkolesterolemia, por edhe të intolerancave shumë të zakonshme si gluteni dhe laktoza.
 • Për më tepër, studimi i ADN-së mund të na japë të dhëna themelore për metabolizmin e disa mineraleve ose vitaminave thelbësore për trupin tonë, si vitamina B12, vitamina D, acidi folik ose hekuri. 

6 PAKETAT E OFRUARA JANË:

 • Genefood Bazë, që përfshin predispozitat për rritjen në peshë, predispozitat për diabetin e tipit 2 dhe predispozitat për patologji kardiovaskulare.
 • Genefood Plus, që përfshin predispozitat për rritjen në peshë, predispozitat për diabetin e tipit 2, predispozitat për patologji kardiovaskulare dhe predispozitën gjenetike ndaj intolerancave.
 • Genefood Vita+, që përfshin predispozitat për rritjen në peshë, predispozitat për diabetin e tipit 2, predispozitat për patologji kardiovaskulare, predispozitën gjenetike ndaj intolerancave dhe ndikimin gjenetik në përthithjen dhe metabolizimin e mineraleve dhe vitaminave.
 • Genefood Food & Sport, që përfshin predispozitat për rritjen në peshë, predispozitat për diabetin e tipit 2, predispozitat për patologji kardiovaskulare, predispozitën gjenetike ndaj intolerancave, ndikimin gjenetik në përthithjen dhe metabolizimin e mineraleve dhe vitaminave dhe predispozita për aktivitet sportiv bazuar në strukturën tuaj trupore.
 • Genefood Food, Aging & Sport, që përfshin predispozitat për rritjen në peshë, predispozitat për diabetin e tipit 2, predispozitat për patologji kardiovaskulare, predispozitën gjenetike ndaj intolerancave, ndikimin gjenetik në përthithjen dhe metabolizimin e mineraleve dhe vitaminave, predispozita për aktivitet sportiv bazuar në strukturën tuaj trupore dhe plakjen.
 • Genefood Mother, që përfshin predispozitat për rritjen në peshë, predispozitat për diabetin e tipit 2, predispozitat për patologji kardiovaskulare, predispozitën gjenetike ndaj intolerancave, ndikimin gjenetik në përthithjen dhe metabolizimin e mineraleve dhe vitaminave.

 

Përparësitë për ata që zgjedhin paketën Genefood:

Është  e vetmja paketa që integron  analizat laboratorike më inovative (gjenetike dhe biokimike) .

Testi gjenetik na lejon të zbulojmë  se për çfarë jemi pak a shumë të predispozuar, në mënyrë që të personalizojmë më mirë paketën.GeniusLAB do ta gjeni: