Shëndeti në radhë të parë

Stafi mjekësor

Dr. Besnik Cullhaj
Mjek Laboratori

Dr. Anisa Daka
Mjeke laboratori

Dr. Emilda Belortaja
Mjeke laboratori