Shëndeti në radhë të parë

Niveli Protrombines( PT + INR)