Shëndeti në radhë të parë

HaV IgM (Hepatiti A IgM )