Shëndeti në radhë të parë

Laboratori Genius është një rrjet laboratorësh në Shqipëri.

Laboratori Genius ka disa dege ne qytete te ndryshme te Shqiperise. Gjithashtu nje numer i madh laboratoresh per analiza bashkepunojne me Genius per analiza specifike. Laboratori qendror ndodhet ne Tirane, ne rrugen e Kavajes.

Avantazhet e Genius

REZULTATE ONLINE
PROCES I KOMPJUTERIZUAR
ÇMIME KONKURUESE
KUSHTE HIGJENOSANITARE
REZULTATE TË ÇERTIFIKUARA
SHËRBIME TË VEÇANTA