REUMATOLOGJIA

REUMATOLOGJIA

Si të merrni shërbimin?

Testet laboratorike reumatologjike (Faktor rheumatoid, anti-CCP; ANA; Anti-ds DNA, etj) kryhen në cdo pikë të rrjetit laboratorik GeniusLAB në cdo kohë.

GeniusLAB do ta gjeni: