Paketa Festive 2

Paketa Festive 2

Paketa e Check Up-it për Femra

 • Gjak Komplet
 • Eritrosedimenti
 • Glicemi Esëll
 • Hemoglobinë e glukozuar HBA1C
 • Kolesterol Total
 • Trigliceridet
  7.HDL Kolesterol
  8.LDL Kolesterol
  9.VLDL
  10.Ratio kolesterol total/HDL
  11.Kalcium
  12.SGPT (ALT)
  13.SGOT (AST)
  14.Bilirubina Totale
  15.Bilirubina Direkte
  16.Bilirubina Indirekte
  17.Urea (Azotemia)
  18.Kreatinina
  19.Acid urik (Uricemia)
  20.Ferritinë
  21.25-OH-Vitaminë D
  22.Urinë Komplet
  23.Fece gjak okult

13.000L 5.500L
 • Vizitë përfundimtare me mjekun dhe dhënia e pergjigjes së analizave.

Paketa e Check Up-it për Meshkuj

 • Gjak Komplet
 • Eritrosedimenti
 • Glicemi Esëll
 • Hemoglobinë e glukozuar HBA1C
 • Kolesterol Total
 • Trigliceridet
 • HDL Kolesterol
 • LDL Kolesterol
 • VLDL
 • Ratio kolesterol total/HDL
 • Kalcium
 • SGPT (ALT)
 • SGOT (AST)
 • Bilirubina Totale
 • Bilirubina Direkte
 • Bilirubina Indirekte
 • Urea (Azotemia)
 • Kreatinina
 • Acid urik (Uricemia)
 • Ferritinë
 • 25-OH-Vitaminë D
 • Total PSA
 • Urinë Komplet
 • Fece gjak okult

14.000L 5.500L
 • Vizitë përfundimtare me mjekun dhe dhënia e pergjigjes së analizave.

Paketa e Check Up për Fëmijë

 • Gjak Komplet
 • Glicemi esëll
 • Kreatinina
 • Urea (Azotemi)
 • SGPT (ALT)
 • SGOT (AST)
 • Bilirubina Totale
 • Bilirubina Direkte
 • Bilirubina Indirekte
 • Hekuri (Sideremia)
 • Urinë Komplet
 • Fece parazit
 • Antistreptolizina (ASO)
 • Proteina C reaktive (PCR)
 • Ferritinë
 • IgE Totale

10.000L 5.500L
 • Vizitë përfundimtare me mjekun dhe dhënia e pergjigjes së analizave.