Mostrat Biologjike

Mostrat Biologjike

Gjatë mbledhjes së mostrës rekomandohet të:

Metodat e mbledhjes së mostrave biologjike:

Mostra duhet të vendoset në një kontenier  të siguruar nga personeli i recepsionit, e cila duhet te jetë marrë në mëngjesin e dorëzimit. Nëse kjo nuk është e mundur, mbajeni kampionin të freskët dhe dorëzojeni në laborator brenda 24 orëve.

Feçet duhet të mblidhen në kontenierë të veçantë të siguruar nga laboratori, duke ndjekur procedurat që i bashkëngjiten. Nuk është e nevojshme të ndiqni një dietë pa mish në ditët para mbledhjes se kampionit (konsultohuni ne laborator per detajet).

Mostra duhet të merret në një kontenier me fiksues të siguruar nga laboratori.

Ekzaminimi përfshin kërkimin e mbetjeve ushqimore dhe parazitëve. Prandaj është e nevojshme të mblidhet kampioni në dy kontenierë të veçantë: njëra e thatë dhe tjetra që përmban një fiksues për parazitët, të dyja të siguruara nga laboratrori. Mblidhini në mëngjesin e dorëzimit.

Mostra e mbledhur në kontenier  duhet të dërgohet në laborator brenda një ore, duke shmangur temperaturat ekstreme gjatë transportit (jo më pak se 20 gradë C dhe jo më shumë se 37 gradë C) ose te merret ne ambjentet e laboratorit.

Duhen të paktën 3 ditë dhe mundësisht jo më shumë se 7 ditë abstinencë seksuale përpara kryerjes së ekzaminimit të spermës.

Rekomandohet pastrimi i duhur i organeve gjenitale dhe urinimi para mbledhjes së spermës.

Për grumbullimin, duhet të përdoret një enë sterile me grykë të gjerë me kapak të ngushtë, e cila duhet të nxehet në temperaturën e trupit përpara përdorimit (për shembull duke e mbajtur në dorë ose në xhep për disa minuta).

Sperma duhet të mblidhet me masturbim duke u kujdesur që të mos humbasë asnjë fraksion, veçanërisht i pari që është më i pasur me spermatozoide.

Mostra duhet të mblidhet në kontenierë të posaçëm të disponueshëm të siguruar nga laboratori.

Mblidhni urinën e parë të mëngjesit ose një mostër të urinës me qëndrim të paktën 4 orë në fshikëz. Mbledhja e urinës bëhet duke hedhur rrjedhen  e parë të urinës.Mblidhni urinën e parë të mëngjesit ose një mostër të urinës me qëndrim të paktën 4 orë në fshikëz. Ju duhet të ndiqni metodat e mëposhtme për mbledhjen:

  1. Lani dhe shpëlani tërësisht organet gjenitale.
  2. Hidhni rrjedhën e parë të urinës,
  3. Mblidhni urinën e mëposhtme direkt në enë, duke u kujdesur që të mos prekni pjesët e brendshme,
  4. Hidhni rrjedhën e fundit të urinës,
  5. Mbyllni enën dhe dërgojeni menjëherë në laborator,
  6. Mostra duhet të mblidhet në një enë sterile të siguruar nga stafi i pritjes. Përveç rasteve kur mjeku tregon ndryshe, testi mikrobiologjik nuk duhet të kryhet gjatë terapive me antibiotikë dhe/ose antifungale (Njoftoni gjithmone laboratorin nese jeni duke marre mjekim).

Mostra duhet të mblidhet në kontenierë të posaçëm të disponueshëm të siguruar nga laboratori.

Mblidhni një mostër të urinës së parë ose të dytë të mëngjesit, duke hedhur rrjedhen e parë të urinës.

Mostra duhet të mblidhet në kontenierë të posaçëm të disponueshëm të siguruar nga laboratori.

Mblidhni urinën e dytë të mëngjesit ne konteniere , pasi të keni larë dhe tharë mirë organet gjenitale të jashtme.

Këshillohet të pini të paktën një litër ujë një ditë para mbledhjes se urines.

Mostra duhet të mblidhet në kontenierë të veçantë të siguruar nga laboratori.

Ju duhet të ndiqni metodat e mëposhtme për mbledhjen:

 

Eliminoni urinën që në urinimin e parë në mëngjes.

Mblidhni të gjithë urinën e ditës, duke përfshirë atë të natës dhe atë të urinimit të parë mëngjesin tjetër.

Përzieni dhe matni volumin.

Merrni një mostër, regjistrojeni diurezën(sasine e urines qe mblidhet ne litra) dhe dërgojeni menjëherë në laborator.

Mostra duhet të mblidhet në konteniere te veçantë të siguruar nga laboratori

Mblidhni sputumin e shkaktuar nga disa kolla direkt në kontenier.