Informacion i dobishëm

Informacion i dobishëm

Ajo kryhet ne jave te caktuara te shtatezanise dhe kombinon matjet te disa parametrave laboratorik dhe matjeve ekografike. Nje testim statistikor qe jep informacion mbi predispozitat per shendetin e femijes.

Shmangni marrjen e antibiotikëve 5 ditë para ekzaminimit, mos kryeni operacione të higjienës orale diten e marrjes se kampionit. Agjërimi është i domosdoshëm.

Shmangni marrjen e antibiotikëve në 5 ditët para ekzaminimit dhe pikat intra-aurikulare nga një natë më parë.

Shmangni marrjen e antibiotikëve 5 ditë para ekzaminimit, as pikat dhe pikat e syve para ekzaminimit. Mos e pastroni fytyrën me pastrues.

Shmangni marrjen e antibiotikëve për 5 ditë para ekzaminimit, ose përdorni sprej inhalatorë ose pika para ekzaminimit. Mos e pastroni fytyrën me pastrues.

Mos merrni kortizon dhe/ose medikamente dekongjestive me thithje nga një natë më parë.

Shmangni marrjen e antibiotikëve në 5 ditët para ekzaminimit, rekomandohet te mos kryhet  marrdhenie seksuale në 24 orët e mëparshme, mos urinoni dhe mos kryeni higjienën gjenitale në 3 orët para ekzaminimit.

Shmangni marrjen e terapive me antibiotikë, qoftë edhe ato lokale në 5 ditët para ekzaminimit. Kërkohet mos kryerja e marrëdhënieve seksuale në 24 orët e mëparshme. Nuk rekomandohet kryerja e tamponit gjatë periudhës menstruale te gratë në moshë riprodhuese.

Shmangni marrjen e terapive lokale edhe kryerjen e  dusheve  vaginale. Abstenimi seksual kërkohet brenda 2 ditëve para testit. Në gratë në moshë riprodhuese, mostra duhet të merret të paktën 5 ditë para fillimit dhe të paktën 5 ditë pas përfundimit të menstruacioneve. 

Mostra merret ndërmjet ditës së 11-të dhe të 15-të të ciklit menstrual.

Testi kryhet me fshikëz të mbushur plot dhe zgjat mesatarisht 5 minuta.

Koha e zgjatur e qëndrimit në laborator

Disa teste përfshijnë një qëndrim të gjatë në laborator:

Kurba e ngarkesës orale të glukozës * - minimumi 2 orë

Kurba e insulinës * - minimumi 2 orë

Kurba e ngarkesës orale të glukozës tek gratë shtatzëna * - 2 orë

GeniusLAB do ta gjeni: