HEMATOLOGJIA

HEMATOLOGJIA

Ekzaminimet hematologjike

Si të merrni shërbimin?

Testet laboratorike skrining për çrregullime të koagulimit apo defekte gjenetike që lidhen me faktorët e koagulimit (MTHFR, Faktori II, Faktori V Leiden) dhe Egzaminime laboratorike te detajuara (studimi i imunofenotipit të limfociteve, trombociteve, nyjet limfatike, etj.) kryhen në cdo pikë të rrjetit laboratorik GeniusLAB në cdo kohë.

GeniusLAB do ta gjeni: