GJINEKOLOGJI DHE OBSTETRIKË

GJINEKOLOGJI DHE OBSTETRIKË

Vizitat dhe shërbimet normale specialistike që ofron shërbimi i Gjinekologjisë jane:

Specialistët tanë janë gjithashtu të disponueshëm për të shoqëruar gruan në rrugën e personalizuar që i përshtatet më së miri nevojave të saj: kontracepsioni, parakonceptimi, shtatzënia, infertiliteti, infeksionet vaginale, inkontinenca urinare, parandalimi i kancerit .

Si të merrni shërbimin?

Testet laboratorike kryhen në cdo pikë të rrjetit laboratorik GeniusLAB në cdo kohë.

GeniusLAB do ta gjeni: