PEDIATRIA

PEDIATRIA

Egzaminimet Dermatologjike:

Si të merrni shërbimin?

Testet laboratorike dermatologjisë (pus, micel, onykomykosa, etj.) kryhen në cdo pikë të rrjetit laboratorik GeniusLAB në cdo kohë.

GeniusLAB do ta gjeni: