Dr. Besnik Cullhaj - Curriculum Vitae

Anisa DAKA Curriculum Vitae

Edukimi

2007 – 2013Fakulteti i Mjekësisë në Universitetin Mjekësor të Tiranës

Anëtarësia profesionale

 Shoqëria Shqiptare e Mjekësisë Laboratorike, 2017
Federata Evropiane e Kimisë Klinike dhe Mjekësisë Laboratorike, Janar 2020

Kongrese Shkencore

 • Takimi i 27-të Ballkanik i Mjekësisë Laboratorike Klinike, Antalia, Turqi
• Kongresi i 30 –te Kombëtar i Shoqates Turke te Biokimise
• Takimi i 24-të Ballkanik i Mjekësisë Laboratorike Klinike, Tiranë Shqipëri
• Kongresi Kombëtar i Shoqatës Shqiptare të Laboratorit Klinik

Kurse shkencore

 • Task Force e shkencëtarëve të rinj të IFCC: Gjenetika biokimike në diagnostikimin funksional dhe monitorimin e gabimeve të lindura të metabolizmit
• Sëmundja e koronavirusit 2019, Laboratori Mësimor AACC për Mjekësinë Laboratorike

 

Abstrakte të Pranuara për Paraqitjen e Posterit: [ABSTRAKTET E PARAQITUR NGA POSTER]

 • Saktësia diagnostike e morfologjisë në neoplazmat e qelizave B të pjekur, korrelacion me imunofenotipizimin
Kongresi i 16-të Botëror i Hematologjisë
18-19 Mars 2019 | Romë, Itali
E. Belortaja, A. Daka, A. Buzo, V. Semanaj, A. Barbullushi, T. Dedej
• Belortaja E., Daka A., Buzo A., Semanaj V., Barbullushi A., Dedej T. 2019 Saktësia diagnostike e morfologjisë në neoplazmat e qelizave B të pjekur, korrelacion me imunophenotipin. Kongresi i 16-të Botëror i Hematologjisë, Romë Itali
• Shllaku H., Marku N., Daka A., Belortaja E. 2019. Të dhëna laboratorike të hipotiroidizmit subklinik dhe hipertiroidizmit. Takimi i 27-të Ballkanik i Mjekësisë Laboratorike Klinike, Antalia, Turqi
• Tetor 2019 – vleresimi për posterin më të mirë. Të dhëna laboratorike të hipotiroidizmit subklinik dhe hipertiroidizmit. Takimi i 27-të Ballkanik i Mjekësisë Laboratorike Klinike, Antalia, Turqi

Eksperienca Profesionale

24/01/2020 – PresentGenius Laborator Mjekesor
 Profili:Mjek Laboratori
Detyrat kryesore: Ndjekja e procesit te plote te kryerjes se testeve laboratorike biokimike, hormonale dhe imunologjike: preanalitika, analitika dhe postanalitika Interpretimi i rezultateve te testeve laboratorike
Konsultimi i pacienteve per rezulatet e testeve laboratorike
01/12/2015 – 02/12/2019Qendra Spitalore Universitare “Nene Tereza”
 Profili: Specializant
Detyrat kryesore:Procedurat analitike dhe interpretimi i testeve biokimike, imunologjike dhe bakteriologjike
Realizimimi i punimeve shkencore lidhur me procedurat laboratorike dhe rolin e tyre ne diagnostike.
25/05/2014 – 01/02/2020Ndërmarrja “ALBATURK Medical Consulting”
 Profili: Mjek i Përgjithshëm
Detyrat kryesore:
1. Performimi i ekzaminimit fizik, diagnozës dhe trajtimit të pacientëve ambulatorë.
2. Ndjekja ne dinamike pacientëve që kanë kryer një ndërhyrje kirurgjikale
11/02/2014 – 24/05/2014Kompania Klinike Italiane
 Profili: Mjek i përgjithshëm
Detyrat kryesor:
1.Performimi i ekzaminimit fizik, diagnozës dhe trajtimit të pacientëve ambulatorë.
2.Ndjekja ne dinamike e pacientëve që kanë kryer një ndërhyrje kirurgjikale
3.Konsultimi i rezultateve të testeve laboratorike për pacientët që kishin nevojë për konsultim
01/11/2013 – 15/01/2014Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza”
 Profili: Asistent i doktorit
Detyrat kryesore: 1. Kryerja e ekzaminimit fizik të pacientëve të rinj që hyjnë dhe marrja e historisë së sëmundjes
2. Kërkimi i ekzaminimeve të nevojshme për diagnozën
3. Plotësimi i dosjes mjekësore me të gjitha informacionet në lidhje me pacientin
4. Ndjekja e trajtimit dhe përmirësimit të pacientit çdo ditë
5. Shkrimi i epikrizës (raporti i shkarkimit) të sëmundjes në momentin e shkarkimit të pacientit
25/08/2013 – 30/10/2013Spitali Amerikan, Tiranë
 Profili: Asistent i doktorit
Detyrat kryesore: 1. Kryerja e ekzaminimit fizik të pacientëve
2. Kryerja e terapisë ditore të 2-3 pacientëve në ditë (injeksione intramuskulare, injeksione intravenoze, perfuzione intravenoze, kateterizimi venoz, aspirimi i tubit trakeal, mjekimi i plagëve, kateterizimi i fshikëzës urinare, marrja e gjakut arterial për analizën e astrupogrames)
3. Monitorimi i shenjave vitale të pacientëve
4. Ndihma për reanimimet gjatë situatave emergjente
5.Mjekimi i plagëve
6. Ballafaqimi me situatat emergjente në pacientët në gjendje kome
7. Kryerja e testeve të shpejta laboratorike sipas situatës siç janë analiza e astrupogrames, koha e koagulimit të gjakut, etj)
30/04/2012 – 30/06/2013Spitali Amerikan, Tiranë
 Profili: Asistent i doktorit
Detyrat kryesore: 1. Kryerja e ekzaminimit fizik të fëmijëve dhe marrja e historisë së sëmundjes
2. Ndjekja e rezultateve te testeve laboratorike dhe trajtimit të pacientëve ambulatorë
3. Kujdesi neonatal në sallen e lindjes
4. Ndjekja e të porsalindurve në njësinë e kujdesit intensiv neonatologjik