ALERGOLOGJIA

ALERGOLOGJIA

Egzaminimet Laboratorike Alergjike:

Si të merrni shërbimin?

Testet laboratorike për Ige Specifike, Testet respiratore, ushqimore dhe medikametoze, intolerancën ushqimore kryhen në cdo pikë të rrjetit laboratorik GeniusLAB në cdo kohë.

GeniusLAB do ta gjeni: