PEDIATRIA

PEDIATRIA

Si të merrni shërbimin?

Testet laboratorike pediatrike kryhen në cdo pikë të rrjetit laboratorik GeniusLAB në cdo kohë.

GeniusLAB do ta gjeni: