Paketa Festive 1

Paketa Festive 1

Paketa e Check Up-it për Femra

 • Ekzaminimi i gjakut komplet
 • Sedimenti
 • Glicemia
 • Kolesteroli
 • Trigliceridet
 • Lipoproteinat HDL
 • Lipoproteinat LDL
 • Lipoproteinat VLDL
 • Raporti Kolesterol/HDL
 • Raporti LDL/HDL
 • Kalcium
 • ALT (SGPT)
 • AST (SGOT)
 • Bilirubina Totali (TBIL)
 • Kreatinina
 • Urea (Azotemia)

Vitamina D Falas

 

2500L
 • Vizitë përfundimtare me mjekun dhe dhënia e pergjigjes së analizave.

Paketa e Check Up-it për Meshkuj

 • Ekzaminimi i gjakut komplet
 • Sedimenti
 • Glicemia
 • Kolesteroli
 • Trigliceridet
 • Lipoproteinat HDL
 • Lipoproteinat LDL
 • Lipoproteinat VLDL
 • Raporti Kolesterol/HDL
 • Raporti LDL/HDL
 • Kalcium
 • ALT (SGPT)
 • AST (SGOT)
 • Bilirubina Totali (TBIL)
 • Kreatinina
 • Urea (Azotemia)

2500L
 • Vizitë përfundimtare me mjekun dhe dhënia e pergjigjes së analizave.

Paketa e Check Up për Fëmijë

 • Gjak Komplet
 • Sedimenti
 • SGPT (ALT)
 • SGOT (AST)
 • Bilirubinë Totale
 • Bilirubinë Direkte
 • Bilirubinë Indirekte
 • Azotemi
 • Kreatinemi
 • Glicemi
 • Ferritinë

2500L
 • Vizitë përfundimtare me mjekun dhe dhënia e pergjigjes së analizave.