KARDIOLOGJI

KARDIOLOGJI

Ekzaminimet speciale kardiologjike:

Si të merrni shërbimin?

Testet laboratorike kardiologjike (CK-MB, Troponina I, NTproBNP etj.) kryhen në cdo pikë të rrjetit laboratorik GeniusLAB në cdo kohë.

GeniusLAB do ta gjeni: