Dr. Besnik Cullhaj - Curriculum Vitae

Dr. Besnik Cullhaj Curriculum Vitae

Edukimi

2000 – 2001Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Mjekësisë, Specializuar për degën Klinik-Biokimik
1995 – 1998Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Mjekësisë, Specializuar në degën Mikrobiologji
1988- 1993Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Mjekësisë, Mjekësi e Pergjithshme
1984 – 1988Shkolle e Mesme Profesionale Mjekësore Korcë

Eksperienca Profesionale

Janar 2004 – TaniAdministrator i pergjithshem “Genius Sh.p.k”
Janar 2004 – TaniMjek Laboratori pranë Laboratorit Genius
Korrik 1993- Dhjetor 2003Mjek Laboratori Spitali Kavajë

Trajnime dhe Konferenca

Maj-Qershor 2004Certifikatë – Konferenca e Parë e Mjekësisë Laboratorike Shqiptare, Tiranë, Shqipëri
Nentor 2006Certifikatë – Supoziumi i Parë i Mikrobiologjisë Klinike dhe Virologjisë, Tiranë, Shqipëri
Nentor 2008Certifikatë – Supoziumi i tretë , Tiranë, Shqipëri.
Nentor 2009Certifikatë – Federata Ballkanike e Laboratorit Klinik Takimi 17-të, Ohër, Maqedoni
Maj 2011Certifikatë – Supoziumi i tretë i Mikrobiologjisë Klinike dhe Virologjisë , Tiranë, Shqipëri.
Maj 2011Certifikatë – Kongresi Ndërkombtar i 21-te i Biokimisë dhe Laboratorit, Kongresi Eurpian i 19-të IFCC-EFCC, Takimi 8-të vjetor i Shoqatës Gjermane të Laboratorëve Mjekësore , Berlin, Gjermani.
Shtator 2011Certifikatë – Kongresi i 19 i Federatës Ballkanike të Laboratorit Klinik, Bukuresht, Rumani.
Tetor 2011Certifikatë – Kursi pasuniversitar 11-te EFCC në Biokimi, trendet e reja në klasifikimin, diagnostifikimin dhe menaxhimin e Inflamacionit, Dubrovnik , Kroaci.
Janar 2012Certifikatë – Standartizimi i Laboratorit për një saktësi më të mirë në Diagnostifikim, Tiranë, Shqipëri.
Mars 2012Certifikatë – Standarti ISO EN 15189, Laboratoret Mjekesore- Kërkesa të vecanta tëcilësisë dhe kompetencës, Tiranë, Shqipëri.
Maj 2013Certifikatë – IFCC – EFLM Kongresi Europian i 20-te i Biokimisë dhe Laboratorit, Kongresi i 45-të i Shoqatës Italianeve të Biokimisë dhe Biologjisë Molekolare (SIBioC), Milano, Itali.
Qershor 2014Certifikatë – Kongresi Ndëkombtar i 22-te i Biokimisë dhe Laboratorit, Takimi i 22-te i Federesates Ballkanike te Laboratorit Klinik (BCLF 2014), Kongresi Nacional i 26-te i Shoqates Turke te Biokimisë (TBS 2014), Stamboll, Turqi.
Prill 2015Certifikatë – Kongresi i 25 i MikroBiologjisë Klinike dhe Semundjeve Infektive, Danimark
Qershor 2015Certifikatë – IFCC- EFLM Kongresi Europian i 21-te i Biokimisë dhe Laboratorit ,Paris, France
Prill 2016Certifikatë – Kongresi i 26 i MikroBiologjisë Klinike dhe Semundjeve Infektive, Amsterdam, Holland
Tetor 2016Certifikatë – Konferenca e 24 e Federatës Klinike Ballkanike
Prill 2017Certifikatë – Kongresi i 27 i MikroBiologjisë Klinike dhe Semundjeve Infektive, Vjenë, Austri
Qershor 2017Certifikatë – IFCC- EFLM Kongresi Europian i 22-te i Biokimisë dhe Laboratorit, Athinë, Greqi