Shëndeti në radhë të parë

Stafi teknik i laboratorit

Stafi teknik i perbere nga 28 specialistë TEKNIK TË LARTË LABORATORI, Biolog Molekularë, Bioteknolog Mjekësor dhe teknik servisi per të realizuar gamen e plotë të 4000 testeve laboratorike në bashkëpunim me SYNLAB Germany.

Migena Keci
Biologe

Selma Dyca
Biologe Molekulare