Shëndeti në radhë të parë

Kontrolli i jashtëm i cilësisë

Laboratorët tanë marrë pjesë prej vitesh në kontrollin e jashtëm të cilësisë, për më shumë se 150 teste në fushat e Hematologjisë, Biokimisë, Imunologjisë, Koagulimit etj. të lëshuar nga Instituti i nga kompania lider ne kontrollin e cilesise RANDOX UK (https://www.randox.com/) Referencës të BioAnalitikes Gjermane (www.rfb.bio).

Cilat janë benefitet e kontrollit të jashtëm të cilësisë për një laborator analizash mjekësorë?

1. Rezulatet e Laboratorëve tanë krahasohen me 2000 laboratorë në të gjithë Europen, kjo bën që laboratorët tanë të punojnë me të njëjtat Standarte Europiane sic cdo laboratorë në Europë.

2. Siguria dhe saktësia në laborator rriten, duke e berë kështu laboratorin të plotësojë tëgjitha kushtet e standartit botërorë ISO 15189:2012, të cilin laboratorët Genius e kanë prej më shumë se 4 vitesh.