Shëndeti në radhë të parë

Propozimi për Klinikat dhe Lab. bashkpunues

Laboratori yne qëndror i shërben rreth 150 Klinikave dhe Laboratorëve të Analizave Mjekësore cdo ditë. Jemi të privilegjuar që një numër kaq i madh biznesesh na besojnë punen e tyre.

Saktesia, eficensa dhe suporti i vazhdueshëm kanë qënë celesat tanë të suksesit gjatë këtyre viteve.

Investimi i vazhdueshëm në personel dhe në pajisje na kanë bërë që dita ditës të rritemi gjithmon e më shume.

Gjithashtu teknologjia informatike që përdor laboratori ynë është e tillë që klientet mund të aksesojnë në cdo moment të kohës dhe në cdo vend të gjitha të dhënat e pacientëve në menyrë të sigurt.

Teknologjia informatike

Laboratoret tane janë të pajisur me sistemin LIS, Laboratory Information System, kjo bën që cdo moster gjaku (tub) të barkodohet, kjo sjell rritje të eficensës, shpejtësisë dhe saktësisë në laborator.Gjithashtu historiku i pacientëve mund të aksesohet në cdo kohë dhe të shikohet progresi i vazhdueshem i pacientit.

Disa nga vecoritë e sistemit tonë:

- Sistem Plotesisht Automatik i Menaxhimit të Informacionit

- Akses i Informacionit në cdo kohë

- Akses i Informacionit në cdo vend - zyrë, shtëpi etj...

- Ruajtja e Historikut Klinik të PacientitM

Ruajtja e privatesisë së klientit

- Mjekët dhe Pacientët mund të aksësojnë sistemin nga Kompjuteri, Laptopi, Tableti, Telefoni

- Cdo mjek i regjistruar në sistem ka dhënat e veta te aksesit

- Barkodim i serumeve të pacientëve, gabimet në laborator eleminohen

Programi i bashkpunimit për Klinikat dhe Lab. bashkpunues

Programi i bashkpunimit është një program ku klientet tanë, klinikat dhe laboratorët, në fund të muajit pavarsisht numrit të kampioneve që sjellin,marrin nje reward back. Kjo hyn në politiken e Genius - Sharing is Caring- që të ndajme benefitet dhe te rrisim bashkepunimin. Për më shumë ju lutemi na kontaktoni ;) !