Shëndeti në radhë të parë

Misioni dhe Vlerat

Misioni yne

Laboratorët tanë u ofrojnë mjekëve informacionin e nevojshëm për kushtet e shëndetit të pacientit duke përdorur metodat cilësore dhe bashkëkohore btë diagnostikimit laboratorik.

Ne bëjmë teste laboratorike në dispozicion në mbarë vendin duke kontribuar në përmirësimin e shëndetit publik dhe sistemit të kujdesit shëndetësor në Shqipëri.

Vlerat tona

- Kujdesi ndaj cdo analize qe kryejme - me double-check për cdo analize të dyshimtë

- Kujdesi ndaj historikut klinik të pacientit

- Trajnim i vazhdueshëm i personelit dhe investim ne teknologji të reja

- Përshtatja ndaj teknologjive të fundit në rritjen e cilësisë

Sigurohet mbeshtetja e vazhdueshme ndaj punonjesve dhe liria qe ato kane ne veprimtarine e tyre te perditshme ne laborator

Çelesi i suksesit tone eshte puna ne grup, integriteti, pasioni per cilesine. Kjo eshte nje pike e rendesishme referimi ne punen tone te perditshme. Ne besojme ne vleren e bashkepunimit dhe te shkembimit te pervojes.