Shëndeti në radhë të parë

ISO 9001:20015

Standartizimi i laboratoreve tane ne niveli Europiane eshte nje nder prioritetet tane kryesore. Per kete arsye qe prej vitit 2015 Laboratoret tane jane te certifikuar me ISO 9001:2015.

Po cilat jane benefitet qe morem nga ky certifikim:

• U konsolidua sistemi i menaxhimit te laboratoreve tane.

• U krijua nje procedure standarte per sejcilen situate qe krijohet ne laborator.