Shëndeti në radhë të parë

Alban Kalaj - Curriculum Vitae

Pozicioni - IT
2012 - 2014 Universiteti i Politeknik i Tiranës në bashkpunim me Universitetin e Triestes, Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit, Master Shkencor