Shëndeti në radhë të parë

Alban Kalaj - Curriculum Vitae

Edukimi
2012 - 2014 Universiteti i Politeknik i Tiranës,Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit, Master Shkencor në Inxhinieri Elektronike
2009 - 2012 Universiteti i Politeknik i Tiranës, Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit, Bachelor në Inxhinieri Elektronike
Eksperienca Profesionale
Janar 2015 – Tani Menaxher i Cilesisë pranë Laboratorit Genius
Korrik 2012 –Tani Inxhinier Elektronik pranë Genius Shpk
Trajnime dhe Konferenca
Mars 2017 Trajnim në standartet ISO 9001 pranë TUV Austria Tiranë.
Tetor 2016 Trajnim në lidhje paisjet, aplikimin dhe përdorimin e kontrollevetë brëndshme dhe të jashtmenë fushën biokimike dhe koagulimit, Cypress, Belgjik
Janar 2015 Trajnim në lidhje paisjet, aplikimin dhe përdorimin e kontrolleve të brëndshme dhe te jashtme në fushën e Autoimuneve, Orgentec, Mainz, Gjermani
Korrik 2014 Trajnim në lidhje paisjet, aplikimin dhe përdorimin e kontrolleve të brëndshme dhe te jashtme në fushën e Imunologjise, Snibe, Genova, Itali
Dhjetor 2013 Trajnim në lidhje paisjet, aplikimin dhe përdorimin e kontrolleve të brëndshme dhe te jashtme në fushën e Hematologjise, Diatron, Budapest, Hungari
Maj 2013 Trajnim në lidhje paisjet, aplikimin dhe përdorimin e kontrolleve të brëndshme dhe te jashtme në fushën e Biokimisë, AMS SPA, Rome, Itali