Shëndeti në radhë të parë

Dr. Besnik Cullhaj - Curriculum Vitae

Edukimi
2000 - 2001 Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Mjekësisë, Specializuar për degën Klinik-Biokimik
1995 - 1998 Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Mjekësisë, Specializuar në degën Mikrobiologji
1988- 1993 Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Mjekësisë, Mjekësi e Pergjithshme
1984 - 1988 Shkolle e Mesme Profesionale Mjekësore Korcë
Eksperienca Profesionale
Janar 2004 – Tani Administrator i pergjithshem "Genius Sh.p.k"
Janar 2004 – Tani Mjek Laboratori pranë Laboratorit Genius
Korrik 1993- Dhjetor 2003 Mjek Laboratori Spitali Kavajë
Trajnime dhe Konferenca
Maj-Qershor 2004 Certifikatë - Konferenca e Parë e Mjekësisë Laboratorike Shqiptare, Tiranë, Shqipëri
Nentor 2006 Certifikatë - Supoziumi i Parë i Mikrobiologjisë Klinike dhe Virologjisë, Tiranë, Shqipëri
Nentor 2008 Certifikatë - Supoziumi i tretë , Tiranë, Shqipëri.
Nentor 2009 Certifikatë – Federata Ballkanike e Laboratorit Klinik Takimi 17-të, Ohër, Maqedoni
Maj 2011 Certifikatë – Supoziumi i tretë i Mikrobiologjisë Klinike dhe Virologjisë , Tiranë, Shqipëri.
Maj 2011 Certifikatë - Kongresi Ndërkombtar i 21-te i Biokimisë dhe Laboratorit, Kongresi Eurpian i 19-të IFCC-EFCC, Takimi 8-të vjetor i Shoqatës Gjermane të Laboratorëve Mjekësore , Berlin, Gjermani.
Shtator 2011 Certifikatë – Kongresi i 19 i Federatës Ballkanike të Laboratorit Klinik, Bukuresht, Rumani.
Tetor 2011 Certifikatë – Kursi pasuniversitar 11-te EFCC në Biokimi, trendet e reja në klasifikimin, diagnostifikimin dhe menaxhimin e Inflamacionit, Dubrovnik , Kroaci.
Janar 2012 Certifikatë – Standartizimi i Laboratorit për një saktësi më të mirë në Diagnostifikim, Tiranë, Shqipëri.
Mars 2012 Certifikatë – Standarti ISO EN 15189, Laboratoret Mjekesore- Kërkesa të vecanta tëcilësisë dhe kompetencës, Tiranë, Shqipëri.
Maj 2013 Certifikatë – IFCC – EFLM Kongresi Europian i 20-te i Biokimisë dhe Laboratorit, Kongresi i 45-të i Shoqatës Italianeve të Biokimisë dhe Biologjisë Molekolare (SIBioC), Milano, Itali.
Qershor 2014 Certifikatë – Kongresi Ndëkombtar i 22-te i Biokimisë dhe Laboratorit, Takimi i 22-te i Federesates Ballkanike te Laboratorit Klinik (BCLF 2014), Kongresi Nacional i 26-te i Shoqates Turke te Biokimisë (TBS 2014), Stamboll, Turqi.
Prill 2015 Certifikatë – Kongresi i 25 i MikroBiologjisë Klinike dhe Semundjeve Infektive, Danimark
Qershor 2015 Certifikatë – IFCC- EFLM Kongresi Europian i 21-te i Biokimisë dhe Laboratorit ,Paris, France
Prill 2016 Certifikatë – Kongresi i 26 i MikroBiologjisë Klinike dhe Semundjeve Infektive, Amsterdam, Holland
Tetor 2016 Certifikatë – Konferenca e 24 e Federatës Klinike Ballkanike
Prill 2017 Certifikatë – Kongresi i 27 i MikroBiologjisë Klinike dhe Semundjeve Infektive, Vjenë, Austri
Qershor 2017 Certifikatë - IFCC- EFLM Kongresi Europian i 22-te i Biokimisë dhe Laboratorit, Athinë, Greqi