Shëndeti në radhë të parë

Lupus anticoagulant (LA)