Shëndeti në radhë të parë

Delta(4)-androstenedione