Shëndeti në radhë të parë

SHBG (Sex-hormone-binding globulin)