Shëndeti në radhë të parë

Dihydrotestosterone (DHT)