Shëndeti në radhë të parë

Anti-Phosphatidyl Inositol IgM