Shëndeti në radhë të parë

Widali (Salmonela Typhi + Paratyphi )