Shëndeti në radhë të parë

Tuberculosis IgM(Mycobacterium t.)