Shëndeti në radhë të parë

Tuberculosis IgG(Mycobacterium t.)