Shëndeti në radhë të parë

Sekrecione vaginale flore bacteriale+candida