Shëndeti në radhë të parë

Carbamazepine( tegretol)