Shëndeti në radhë të parë

Bi-test (Java 9 e 3 dite deri ne 13 jave e 3 dite)