Shëndeti në radhë të parë

Antigen Febril (widal+wrighti+POX-9)